Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zarządzanie wspólną nieruchomością bez umowy

odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy. Ponadto zgodnie z art. 208 k.c. każdy ze współwłaścicieli nie sprawujących zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu. Reasumując winna być sporządzona umowa o

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Podziału majątku małżonkowie mogą żądać po powstaniu rozdzielności majątkowej

Czy mogę ubiegać się o połowę wartości mieszkania, które posiadam z mężem jako własnościowe? Na resztę majątku mamy intercyzę. Wyprowadziłam się z dziećmi do rodziców, mąż został w mieszkaniu. Nie mamy rozwodu, nie mieszkamy ze sobą ponad pół roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 marca 2008

Udział w majątku wspólnym małżonka wynosi co do zasady połowę

roku, nie jesteśmy małżeństwem. Czy żonie należy sie połowa domu czy cześć ze wspólnie spłacanego kredytu?

Nabyliście Państwo nieruchomość w trakcie trwania wspólności majątkowej (oboje widniejecie w księdze wieczystej nieruchomości jako

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

Z dniem 30 czerwca ubiegłego roku ustał mój stosunek pracy w spółdzielni. Po roku czasu zgodnie ze statutem uchwałą Rady Nadzorczej zostałem wykreślony z rejestru członków. Mam pytanie o termin wystąpienia do spółdzielni o zwrot udziałów

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Roszczenia o zachowek od obdarowanego

½ tego co spadkobierca uprawniony do zachowku otrzymałby w wyniku spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Jeżeli zatem spadkobierca

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2009

Wysokość przysługującego zachowku

. Prawo to wynika z treści art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

kupującego za istnienie wady. Jest to odpowiedzialność o charakterze absolutnym, niezależna od winy sprzedawcy czy też osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu zobowiązania, a nawet niezależna od wykazania szkody wynikającej ze świadczenia rzeczy wadliwej

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Rękojmia z tytułu sprzedaży samochodu z wadą

Sprzedałam samochód marki Ford, osobie prywatnej. Na umowie widniał paragraf - sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, a kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu. Ponadto kupujący

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

swobody zawierania umów wynika z treści art. 353 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

równości obywateli wobec prawa, która to jest jedną z podstawowych zasad w państwie prawa. Osoba, której uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego wynika ze stosunku prawnego jakim jest użyczenie nie może być traktowana gorzej niż gdyby w przeszłości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.