Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wznowienie postępowania

samego stosunku ale na innego wierzyciela. Czy mogę wznowić postępowanie w tej sprawie?

Do opisanej przez Panią sytuacji faktycznej będzie miał zastosowanie przepis art. 403 §3 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż można żądać wznowienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a ich wysokość

niezdolność do pracy. Zmiana może być uzasadniona także zmianą pracy, nawet na mniej zyskowną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.03.1973 roku, sygn. akt III CRN 6/73). Zgodnie z tym wyrokiem, istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

sprzedam go, powiedzmy za ok. 4 tys. zł, a jego wartość rynkowa wynosi ok. 10 tys. zł ,to jaką kwotę będę musiał zwrócić byłej żonie? Czy jak żona złoży w sądzie wniosek o podział majątku a ja do tego czasu wydam na życie pieniądze ze sprzedaży samochodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

, u którego: możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła; możliwość podjęcia pracy potencjalnie wystąpiła, ale praca nie została podjęta z przyczyn uzasadnionych, np. ze względu na stan zdrowia lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Szkoda w związku z przewozem osób

rehabilitacji, a także utracony zarobek, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli w wyniku wypadku całkowicie albo częściowo utraciliśmy zdolność do pracy, zmniejszyły się nasze widoki na przyszłość lub zmuszeni będziemy ponosić stałe wydatki związane ze

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Sprzeciw sąsiada przy rozbudowie sąsiedniej nieruchomosci

mojego stanowczego sprzeciwu?

Sprawy dot. budowy budynków określa rozporządzenie ministra infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Nakłady z majątku współnego na majątek odrębny małżonka

Teściowie podarowali mężowi jako odrębną własność dom. W czasie trwania małżeństwa dokonywaliśmy wielu inwestycji, m. in. podłączenie do wodociągów miejskich (była woda ze studni), do sieci gazowej, wymiana okien, ocieplenie budynku, dobudowanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Kwota wolna od egzekucji

podlega podziałowi. Pani mąż, bez przeprowadzenia podziału majątku, nie mógł bez Pani zgody (nawet po rozwodzie) zbyć pojazdu. Sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność, dokonana przez jednego ze współwłaścicieli może nosić znamię przestępstwa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z następujących przyczyn: Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

tym zakresie. Wszelkie inne wypłaty świadczeń wspólnikom przez spółkę musi się wiązać ze sprawowaniem określonych funkcji w organach spółki, lub świadczenia na jej rzecz pracy lub usług, na podstawie odpowiednich umów. W spółkach z ograniczoną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014
« Poprzednia 1 … 56  |  57  |  58  |  59  |  60 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.