Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od spadku otrzymanego od osoby obcej

W sierpniu 2007 roku zamarła osoba, która pozostawiła mi w testamencie cały swój majątek. Dwa dni temu testament został uznany przed sądem, obecnie wyrok się uprawomocnia. Osoba, która pozostawiła mi spadek nie jest w żaden sposób ze mną

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

stosunku do osób zaliczonych do I grupy podatkowej) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Zajęcie rachunku bankowego spółki cywilnej w postępowaniu administracyjnym

Urząd Skarbowy wydał nakaz zajęcia zobowiązania jednego ze wspólników w spółce cywilnej. Dług tego wspólnika to zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Zadłużenie powstawało kilka lat temu a spółka funkcjonuje od roku. Urząd Skarbowy nie

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2010

Nie można przywrócić terminu do złożenia formularza SD-1

od spadków i darowizn ma charakter materialnoprawny, bowiem zachowanie tego terminu jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia, a samo zwolnienie jest instytucją prawa materialnego. Niezgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lipca 2011

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

przedmiotu sprzedaży, może ze swej strony na tych samych zasadach realizować w drodze regresu swoje uprawnienie w stosunku do swojego sprzedawcy a ten z kolei do swojego dostawcy. Jednakże w opisanym stanie faktycznym prawo to Pani nie będzie przysługiwało, z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Wartość darowizny doliczonej do spadku dla potrzeb ustalenia wartości należnego zachowku

uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Organ administracyjny ma obowiązek udzielać pouczeń stronie

Moja żona moja nie może podjąć pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem. Syn jest osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mojej żonie nikt nie wypłacał świadczenia pielęgnacyjnego. Czy urzędnik ma obowiązek

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Umorzenie należności bez zgody wierzyciela nie jest możliwe

Czy sąd w może umorzyć egzekucję w stosunku do mojej osoby. Jestem jednym z 6 żyrantow i zajęto mi 50% pensji, zresztą niewielkiej. Brat ma zaciągnięty kredyt w banku wartosci 30.000 zł i jest w stanie spłacać wyżej wymieniony dług.

Sąd nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 55  |  56  |  57  |  58  |  59 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.