Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

po powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, jeden z małżonków dokonał w formie aktu notarialnego przeniesienia współwłasności nieruchomości na drugiego ze współmałżonków w formie darowizny . W przypadku darowizny dokonanej pomiędzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

wyroku, że wbrew stanowisku Sądów orzekających nie ma podstaw do przyjęcia, iż w stosunku do osoby bliskiej, zobowiązanej na podstawie art. 68 ust. 2 w zw. z art. 68 ust. 2b GospNierU do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich. Jeżeli nastąpiło naruszenie interesów osób trzecich można żądać jego zmiany. W szczególności art. 133 ust. 1 Prawa wodnego określa, że w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Poszukiwanie spadkobierców

Jestem współwłaścicielem działki składającej się z kilku części. Jeden ze współwłaścicieli od wielu lat nie daje znaku życia, nikt nie wie, gdzie przebywa. Nikt nie ma pojęcia gdzie zmarł, ani nie zna żadnych spadkobierców? Mam informację, że nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jakiś czas temu rozstałem się z współpracującą ze mną na zasadach franczyzy firmą. Wszystko było by ok, gdyby firma nie zalegała mi z 3 nieopłaconymi fakturami. Wiem, że mają teraz spore problemy finansowe, więc chwytają się wszystkiego. Dostałem od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

lokalu, wcześniej zachodzi konieczność wypowiedzenia stosunku prawnego czyli zawartej umowy użyczenia. Umowa taka może zostać wypowiedziana w zasadzie w każdym czasie, a przyczyną jej wypowiedzenia może być np. okoliczność, że korzystający nie przestrzega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Właściciel lokalu zobowiązany jest także do zgłoszenia zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

zobowiązania podatkowego jakie będzie Pani musiała wpłacić to zostanie ona wyliczona z deklaracji podatkowej, która podlega korekcie. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy stawka podatkowa to taki przychód osoby fizycznej nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Umowa użyczenia może powodować po stronie podatników obowiązek podatkowy w postaci uzyskania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Za przychód z nieruchomości

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

jednolity Dz.U. z r. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zmianami ) stanowi, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o wynagrodzeniu za pracę pracowników przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.