Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wysokość alimentów od ojca dziecka

. Ojciec dziecka zarabia ok. 3 tys. zł brutto i mieszka ze swoimi rodzicami. Ja nie pracuje i nie mam żadnych dochodów, jestem na utrzymaniu rodziców. Satysfakcjonowałaby mnie kwota 500 zł. Czy jest to kwota możliwa do otrzymania? Jeżeli nie to proszę o

Słowa kluczowe: alimentacja, alimenty, dziecko, małoletni
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego w prawo własności

wniosku trzeba mieć uregulowane wszelkie zaległości w stosunku do spółdzielni? Jestem w związku małżeński i nie jestem zameldowany w mieszkaniu, którym mieszkam wraz z żoną i dzieckiem. Mieszkanie to otrzymaliśmy w trakcie małżeństwa od dziadka żony, wkład

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2007

Przedawniony dług w spadku

, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Czyli zasadniczo roszczenia z tytułu kredytu przedawniają się po okresie 3 lat, gdyż są to roszczenia ze stosunku gospodarczego. Nie mniej jednak, bieg przedawnienia roszczeń może być przerywany, a

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

przyłączeniu się do prowadzonej egzekucji. W stosunku do dłużników pozostających w związku małżeńskim, na podstawie art. 7761 § 1 Kpc, tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

zaniechania podwykonawcy, odpowiedzialność względem Pani ponosi firma, której zleciła Pani prace budowlane. Natomiast jeżeli ta firma naprawi Pani wyrządzoną szkodę np. zapłaci stosowną sumę to będzie jej przysługiwało świadczenie regresowe w stosunku do

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią. Za opłaty, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

, ze nie jest to system konsorcyjnym (wg interpretacji przepisów), choć może bardzo go przypominać. Moje pytanie, które z kwot wpłat uczestników zaliczają się do opodatkowania, a które nie? Co i jak należy ewidencjonować i prowadzić, jakie płacić

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

toczy się w sądzie rodzinnym. W tym przypadku wniosek składa się do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu Pani mąż ma miejsce zamieszkania. Wynika to treści art. 42 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, powództwo ze

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

nieruchomości w czasie trwania wspólności ustawowej, a także po jej ustaniu obciąża oboje małżonkowie, którzy są solidarnie zobowiązani do ich spłaty. Zawarcie w tym zakresie porozumienia pomiędzy małżonkami, nie ma skutków w stosunku do banku, który w razie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 października 2008
« Poprzednia 1 … 52  |  53  |  54  |  55  |  56 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.