Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

sytuacja z samochodem?

Obecnie w polskim systemie prawnym brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących istnienia związków partnerskich, a także kwestii związanych ze współwłasnością składników majątkowych nabytych przez osoby będące w takich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2011

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Jestem właścicielem mieszkania, które ze względu na wyjazd do innego miasta wynająłem małżeństwu na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rodzinę tę zameldowałem na czas określony (2 lata), który właśnie upłynął

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. W stosunku do tych składników majątku, w czasie trwania tej wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może również rozporządzać ani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

wypadku mogę wystąpić o wsteczne alimenty i na bieżące potrzeby? Jakie mam szanse na ich otrzymanie? Ojciec dziecka nie pracuje, ale otrzymał ok. 100 tys. zł ze sprzedaży.

Zgodnie z treścią art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

kilkanaście procent w stosunku do cen obowiązujących aktualnie na rynku nieruchomości. Ponadto w toku egzekucji z nieruchomości od tak oszacowanej jej wartości, na pierwszej licytacji cena wywołania wynosi 75% tej ceny oszacowania, a na drugiej licytacji (gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Odwołanie od wykonywania czynności przez komornika sądowego

następuje np. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych lub j eżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Umorzenie z urzędu nastąpi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok z dnia 12 lutego 1998 roku, sygn. akt I CKN 499/97) należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed egzekucją

Mąż na poczet długu ma ściągane przez komornika połowę wynagrodzenia, dodam że zakład pracy męża robi to sumiennie i regularnie. W lipcu ten sam komornik zablokował w banku konto męża na które zakład pracy przelewał pozostałą część wynagrodzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Alimenty na rzecz dorosłego dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać

dziecko, u którego: możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła; możliwość podjęcia pracy potencjalnie wystąpiła, ale praca nie została podjęta z przyczyn uzasadnionych, np. ze

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.. Uprawnienie Kupującego odstąpienia od umowy ma pewne ograniczenia. Kupujący nie może od umowy odstąpić

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 51  |  52  |  53  |  54  |  55 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.