Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

Moja mama dostała mieszkanie służbowe (umowa najmu została zawarta w latach 80) kiedy pracowała w wojsku. To mieszkanie mogło być zajmowane do czasu pracy w wojsku. W 1987 roku mama za porozumieniem stron rozwiązała umowę o prace. Nadal mogła

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne. Ustawa stwierdza, że w razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważności nabycia orzeka sąd także na żądanie, właściwego ze względu na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Wypłata wynagrodzenia będąca pomyłką pracodawcy stanowi nienależne świadczenie byłego pracownika

W styczniu zwolniłam się z pracy. 10 lutego dostałam wynagrodzenie za przepracowane dni w styczniu. Jednak 10 marca znowu dostałam wynagrodzenie za luty mimo, że już nie pracowałam w tej firmie. Jak się okazało nie tylko ja, a nawet osoby tam

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2006

Spadkobierca ma prawo do spadku

), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Zachowek należy się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2008

Roszczenie do obdarowanego o należny zachowek mogą mieć spadkobiercy ustawowi

do jego uzupełnienia. Wysokość zachowku wynosi co do zasady połowę udziału spadkowego, który by przypadał spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2010

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

czynności przez pełnomocnika. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Co do zasady wysokość takiego wynagrodzenia może być oszacowana na podstawie przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

. 278 ze zm., dalej zwane PrzygotZawMłodR). W myśl § 1 PrzygotZawMłodR przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się poprzez naukę zawodu lub poprzez przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W ramach takiego przygotowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

atrakcyjna - połowa wartości nowego auta w Polsce). Sprawdziłem tą firmę i wszystko wydawało się dobrze. Po rozmowach ze znajomymi doszedłem jednak do wniosku, że transakcja może nie dojść do skutku, stąd 10 dnia od podpisania umowy wysłałem pismo (faxem oraz

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego; 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych; 3) odbywanie czynnej służby wojskowej; 4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

powodu pewnego zdarzenia szkoda ulega zwiększeniu wskutek nowej przyczyny, która pozostaje w związku z pierwszą, należy przede wszystkim ustalić i ocenić, czy druga przyczyna jest adekwatna w stosunku do pierwszej, czy też nie. Nieadekwatność drugiej

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 50  |  51  |  52  |  53  |  54 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.