Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dziadkowie nie są uprawnieni do żądania od sądu wydania orzeczenia ustalającego kontakty z wnukami

Synowa złośliwie ogranicza w porozumieniu ze swoją rodziną kontakty naszych dwóch wnuczek z nami, a tym bardziej z synem. Uważam na podstawie wieloletniej obserwacji, że synowa emocjonalnie nie nadaje się na matkę i jest pod absolutnym wpływem

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone przez notariusza

W roku 1995 umarła moja mama (wdowa) i mój brat (rozwiedziony) zmarł w 2006 roku. Oboje razem ze mną byli współwłaścicielami działki zabudowanej. Mama miała udział 2/4, brat 1/4, ja 1/4. Czy mogę otrzymać po nich poświadczenie nabycia spadku u

Słowa kluczowe: dziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2009

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

powoduje, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (chyba, że jest to umowa rozszerzająca), co nie wpływa bezpośrednio na uprawnienia alimentacyjne istniejące w stosunku do małżonków. W myśl art. 27 k.r.o. na małżonkach ciąży obowiązek

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2009

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Oczywiście przedawnienie to dotyczy jedynie tej osoby, przeciwko której wytoczył Pan powództwo i uzyskał tytuł wykonawczy. W stosunku do innych osób ewentualnie zobowiązanych, termin

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Darowizna pieniędzy zwolniona może być z podatku, jeżeli jest udokumentowana przelewem bankowym

nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Darowizna dokonana poniżej kwoty 9.637 zł (w stosunku do osób zaliczonych do I grupy podatkowej), nie podlega podatkowi, nie ma

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2010

Współmałżonek nie jest zobowiązany do spłaty długów zaciągniętych bez jego zgody przez drugiego małżonka

współmałżonka, wierzyciel nie będzie w stanie uzyskać klauzuli wykonalności na Panią jako współmałżonka, a tym samym nie będzie mógł prowadzić w stosunku do Pani egzekucji ani do składników majątku wspólnego małżonków, poza wynagrodzeniem małżonka, ze składników

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lutego 2010

Współmałżonek nie odpowiada za dług zaciągnięty bez jego zgody przez współmałżonka

współmałżonka, wierzyciel nie będzie w stanie uzyskać klauzuli wykonalności na Panią jako współmałżonka, a tym samym nie będzie mógł prowadzić w stosunku do Pani egzekucji ani do składników majątku wspólnego małżonków, poza wynagrodzeniem małżonka, ze składników

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Wykonanie zapisu lub polecenia przez spadkobiercę testamentowego

ze spadku zapisanej przez babcię i dziadka?

Każda osoba może rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu. Zasadniczo spadkodawca sporządzając nowy testament winien odwołać poprzedni, jeżeli jednak spadkodawca

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

Zzapis testamentowy

. Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej, naszym zdaniem stanowi tytuł prawny do zajmowania lokalu, o którym mowa w przepisach ustawy. Nie mniej jednak ze stosunku tego nie wynika obowiązek ponoszenia wydatków związanych z jego zajmowaniem

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 46  |  47  |  48  |  49  |  50 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.