Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

, gdyż podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej, przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, i płatny jest w ratach, w określonych terminach ustawowych. O tyle w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Alimenty na rzecz siostry

Siostra mojego męża jest osobą samotną, od kilku lat zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Obecnie utrzymuje ją matka. Ponieważ osoba ta nie zamierza podjąć pracy zawodowej, oświadczyła że po śmierci matki wystąpi o przyznanie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 kwietnia 2007

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

Prowadzony był proces sądowy w sprawie o ustalenie istnienia stosunku najmu. Sąd Okręgowy nie biorąc żadnych moich argumentów wydał wyrok i prawdopodobnie jest to wyrok prawomocny. Chciałbym się dowiedzieć co ja mogę jeszcze w tej sprawie zrobić

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wydziedziczenie zstępnych nie pozbawia prawa do zachowku dzieci wydziedziczonego

dziecko a wnuk spadkodawcy) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Zstępni wydziedziczonego zstępnego mają więc prawo do zachowku. Zstępni wydziedziczonego wstępują na jego miejsce, w stosunku do którego występuje fikcja prawna, że

Słowa kluczowe: wydziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Prowadzenie portalu internetowego z ogłoszeniami dot. obrotu nieruchomosciami nie stanowi pośrednictwa w obrocie nieruchomosciami

nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje zawód: prowadząc działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

uzasadnione jest podniesienie wysokości orzeczonych alimentów w przypadku gdy poprawiła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z uzyskuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pracy, niż w chwili orzekania, albo pozyskał dodatkowe źródło dochodów, otrzymał spadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Spadkodawca może pozbawić spadkobierców prawa do zachowku

roszczeniami spadkobierców ustawowych o należny im zachowek. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - uchylenie się od skutków oświadczenia woli

nienagannej pracy sposób, w jaki ze mną rozwiązano współpracę uważam za wielce niesprawiedliwy. W związku z tym mam pytanie czy mogę się ubiegać o unieważnienie podpisanego rozwiązania umowy i domagać się rozwiązania za wypowiedzeniem?

Rozwiązanie umowy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 grudnia 2006

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

Mój ojciec ze względu na stan zdrowia został ubezwłasnowolniony. W sądzie pracy toczy się sprawa z wniosku mojego ojca na etapie apelacji. W terminie do 7 dni od otrzymania przesyłką pocztową zaświadczenia, że jest prawnym opiekunem, złożyła

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu wychowawczego

objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych; jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w

Słowa kluczowe: urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.