Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

współwłasności, czy na zaproponowany sposób wyjścia ze stosunku współwłasności, nie jest przeszkodą do wydania rozstrzygnięcia przez sąd w tym zakresie. Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest podział rzeczy wspólnej i zasada ta odnosi się także do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Kiedy można wnosić o zmiejszenie alimentów i ile to kosztuje

zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tym samym w przypadku, gdy od ostatniego orzeczenia te stosunku uległy zamianie (np. istotna utrata dochodów z powodu zwolnienia z pracy), można wnieść do sądu o zmianę orzeczenia. W

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Otrzymana darowizna a konieczność wypłaty zachowku

. Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Udostępnienie informacji publicznej

publicznych zabrania burmistrzowi na wykonanie czynności wynikających ze złożonego wniosku o podanie do publicznej wiadomości wykazu przed terminem ustawowym tj. do dnia 31.05.2009 roku?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawa z dnia 6 września 2001 roku, o

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Wynagrodzenie za pracę wypłacane na wspólny rachunek bankowy współmałżonków

automatycznie. Chcę aby środki na naszym koncie przelewane były oddzielnie, nie znam jednak prawnej podstawy, o którą mógłbym się oprzeć w kolejnej utarczce z księgową.

Zgodnie z art. 86 § 3 kodeksu pracy, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia: 1. odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego, zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia, 2. zakwestionować podwyżkę, wnosząc

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Alimenty od dziecka na rzecz rodzica

przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi, co skutkuje tym, że przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają jednocześnie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

niej zobowiązań finansowych. Czy wysłanie do mnie tego pisma, bez wcześniejszego sprawdzenia moich relacji z dłużnikiem, było zasadne? Czy zasadne było wysłanie pisma w takiej postaci, ze dużą czcionką są moje dane i kwoty, a wyjaśnienie jaka jest moja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, jest możliwe jeżeli zalega co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Przeniesienie własności mieszkania przez dłużnika

kc) - Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 41  |  42  |  43  |  44  |  45 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.