Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Chwila nabycia spadku

W maju 2006 roku zmarł mój ojciec, zaś w czerwcu 2007 roku moja matka. Rodzice uczynili mnie jedynym spadkobiercą, co potwierdził sąd w orzeczeniu ze stycznia 2008 roku, stwierdzającym nabycie przeze mnie spadku w całości. W związku z powyższym mam

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Sąd winien przesłuchać świadków a nie bazować na protokołach z zeznań

poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). W sprawie zapoznania się z

Słowa kluczowe: dowody, świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2008

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy. Druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Zmiana wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

stwierdziliśmy zgodnie, że lepiej będzie jak dzieci będą ze mną. Jaki to przekazanie dzieci mamy zrobić formalnie, żeby wszystko było prawidłowo i zgodnie z prawem.

Z zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, co wynika z treści art. 93 (k.r.o

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

bratem powinna wyglądać?

Oczywiście w prawie cywilnym istnieje swoboda zawierania umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zastrzeżona kara umowna

zobowiązaniowej, ale tylko w takim, za który on odpowiada. Prostą konsekwencją powyższego ustalenia jest konieczność zbadania, jak w ocenianym stosunku obligacyjnym kształtuje się zakres okoliczności obciążających dłużnika. Zgodnie z treścią art. 476 k.c. dłużnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

Mój współwłaściciel i pełnomocnik oraz kupiec otrzymali telefoniczna informacje, że wycofuje swoją część ze wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Mimo to, bez dalszych rozmów dokonali notarialną umowę kupna-sprzedaży mojej części, bo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Budowa nieruchomości na działce stanowiącej współwłsność

Chcemy kupić część nieruchomości. Pozostała część 3/8 pozostanie współwłasnością osób trzecich. Czy kupując część nieruchomości i stając się jednocześnie współwłąścicielami tej nieruchomości musimy się liczyć z ograniczeniami wynikającymi ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

Moje pytanie dotyczy sposobu załatwienia spraw związanych z moim zdaniem przedawnionym długiem w stosunku do ZUS. Jak załatwić prawomocne orzeczenie o umorzeniu długu? Do jakiego sądu się zgłosić, jakie dokumenty przedstawić i jakie to niesie za

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 39  |  40  |  41  |  42  |  43 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.