Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prowadzenie działalności gospodarczej na zwolnieniu lekarskim

wyyniku długotrwałej sprawy sądowej jaka została wniesiona przez ubezpieczonego w wyniku utraty zasiłku chorobowego. Zgodnie ze stanowiskiem innego sądu, zasiłek chorobowy ma stanowić rekompensatę zarobku utraconego wskutek niezdolności do pracy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wypowiedzenie pożyczki z ZFŚS

Wziąłem pożyczkę w pracy na remont mieszkania i spłacałem ją miesięcznie w ratach. Nagle otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyny. Na tą chwilę zostało mi do spłacenia 3000 zł, kazano mi wpłacić tą kwotę w całości. Napisałem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2006

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

Oddziedziczyłam w spadku po rodzicach mieszkanie (wspólnie z siostrą po ½). Od wielu lat mieszkam za granicą i z mieszkania korzystam sporadycznie (ok. 10 dni w roku). Siostra ulokowała w mieszkaniu swoją córkę, która zamieszkuje tam ze

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

dochodzić swoich praw na drodze powództwa o ustalenie istnienia stosunku najmu. Natomiast posiadanie innego lokalu mieszkalnego (nawet ze służebnością) może stanowić podstawę do wypowiedzenia panu tego stosunku najmu. Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Czynność zwykłego zarządu

w jego imieniu przekazując mu pisemne pełnomocnictwo. Zawarcie umowy sprzedaży bez zgody jednego ze współmałżonków nie powoduje jej bezwzględnej nieważności, jednakże jej ważność zależy od potwierdzenia zawarcia tej umowy przez drugiego z

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

O prawie do lokalu socjalnego orzeka sąd przy postępowaniu o eksmisji z lokalu mieszkalnego

prawie do lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawniania, wobec osób których nakaz eksmisji dotyczy. Obowiązek zapewniania lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Władza rodzicielska ojca w razie zawarcia małżeństwa przez matkę z innym mężczyzną

rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Brak stwierdzenia nabycia spadku powoduje konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań spadkowych

ze względu na śmierć matki można złożyć tylko wniosek o podział po połowie między braci spadku po ojcu. A jeśli mają być dwa wnioski, to czy w pierwszym o spadek po ojcu należy umieścić jako spadkobiercę 1/2 nieżyjącą matkę, a w drugim występować

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. Współnajemca może także wystąpić do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku najmu ze współnajemcą (byłym współmałżonkiem). W takim przypadku stroną umowy najmu będzie wówczas tylko jeden z byłych

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1 … 38  |  39  |  40  |  41  |  42 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.