Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu

. Ostateczna kara orzeczona przez sąd jest zawsze indywidualna i zdarzały się przypadki, że w stosunku do osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu orzekano kary pozbawienia wolności bez zawieszenia. Naczęściej są jednak przesłanki do orzekania kar

Słowa kluczowe: karne prawo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Darowizny dokonane na rzecz osób uprawnionych do zachowku zaliczone są na należny im zachowek

§ 1 kodeksu cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2008

Obowiązek spłaty pożyczki z kasy zapomogowo - pożyczkowej w obliczu jej likwidacji

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 110, poz. 502, ze zmianami). Kasy zapomogowo-pożyczkowe zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (uchwała z 13.10.2006 roku sygn. akt III CZP 79/06) kasa jest jednostką organizacyjną nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Służebność osobista wpisana w księdze wieczstej

Chcę kupić działkę na której stoi budynek, na którym to jest ustanowiona służebność (wpisana do księgi wieczystej) do korzystania ze wszystkich izb dla osoby trzeciej. Czy jeśli ten budynek zostanie zburzony ze względu na zły stan techniczny

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Wyjawienie majątku dłużnika

. poprzez przeglądanie dostępnych rejestrów i ewidencji). Jednym ze sposobów będzie poszukiwanie nieruchomości poprzez przeglądanie ksiąg wieczystych, do których dostęp jest jawny, a także w przypadku spółek handlowych przeglądanie dokumentów w sądzie

Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Windykacja należności po przekształceniu spółki cywilnej

?

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej jest solidarna, tzn. że każdy w równym stopniu odpowiada za długi spółki. Mogą Państwo dochodzić całego długu od jednego ze wspólników lub od obydwu. Istotnym elementem przy spółce cywilnej jest to, że za zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub pracodawcy

. 120 § 1 k.p. (kodeksu pracy) w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 czerwca 2010

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

moich zamiarach i nie przyszła do pracy po upływie okresu trwania umowy, to czy bym poniosła jakieś konsekwencje z tego tytułu nie informując wcześniej mojego pracodawcy o braku chęci przedłużania umowy?

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012

Wszczęcie egzekucji powoduje zaprzestanie dokonywania potrąceń alimentacyjnych przez pracodawcę

ciągu pieniędzy nie mam. Co mogę zrobić, żeby znów pieniądze otrzymywać bezpośrednio od pracodawcy dłużnika?

Zgodnie z art. 88 § 1 k.p. (kodeksu pracy), przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 k.p. potrąceń na zaspokojenie świadczeń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Kara ograniczenia wolności

W 2004 roku zostałem skazany na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Pracowałem społecznie przez 5 miesięcy ale zakład w którym odpracowywałem karę przestał zatrudniać skazanych i

Słowa kluczowe: ograniczenie wolności
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.