Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do wykupu mieszkania komunalnego nie przechodzi na inne osoby z chwilą śmierci uprawnionego najemcy

mieszkalnego. Panu także przysługuje prawo żądania ustalenia istnienia stosunku najmu, np. gdyby gmina w tym przypadku nie chciała uznać Pana racji (np. gdyby kwestionowała stałe zamieszkiwanie ze zmarłym najemcą). Wówczas na podstawie art. 189 k.c. Pan jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2011

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

samym w przypadku, gdy od ostatniego orzeczenia te stosunku uległy zamianie (np. dzieci obecnie są utrzymywane i wychowywane przez Panią a nie przez ich ojca, to mamy do czynienia ze zmianą stosunków). Jak najbardziej może Pani wystąpić z powództwem o

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

likwidacja działalności po upływie 1 miesięcznego skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę (wypowiedzenie dokonane zgodnie z art. 36[1] § 1 Kodeksu pracy tj. okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż jeden miesiąc). Zgodnie z przyjętym poglądem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

wypowiedzenie stosunku prawnego przez Pana ojca jako właściciela, może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie, a mianowicie w przypadku gdy pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Składanie fałszywych zeznań

przyjechał do mnie tym samochodem i przebywał u mnie ok. 6 godzin. Samochód widziałam gdy zamykałam za nim bramę. Rano się tylko dowiedziałam, że samochodu nie ma, że muszę zeznać ze o godz.23 on już był ze mną. Szantażował mnie i zastraszał. Na Komendzie dwa

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Odrzucenie spadku a skarga Pauliańska

czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Egzekucja z rachunku bankowego wspólników spółki cywilnej

Prowadzę spółkę cywilną. Urząd skarbowy wydał nakaz egzekucji na jednego ze wspólników i wziął nam pieniądze z konta (nakaz dotyczył tylko i wyłącznie jednego wspólnika, a długi nie powstały w spółce). Dodatkowo pieniądze pobrane z banku

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2009

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

Mieszkam ze swoją rodziną w domu jedno rodzinnym u rodziców. Jestem tam zameldowany od początku kiedy powstał, czyli ponad 30 lat. Mój ojciec prowadzi działalność i obecnie ma spore problemy finansowe. Prawdopodobnie niedługo wierzyciele będą

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

obawiam się iż nie będę w stanie zarobić na utrzymanie firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze upadłość może być ogłoszona co do zasady w stosunku do każdego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 36  |  37  |  38  |  39  |  40 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.