Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby

bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 października 2007

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym do dnia 31 grudnia ub. roku i do 3 stycznia b. roku nie poinformował pracodawcy o dalszych zamierzeniach tzn. ewentualnej kontynuacji tego zwolnienia czy tez powrocie do pracy czy nie przekazał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia za pracę i innych składników

dzieci. Zajmuje mi pensję a ponadto zajął jeszcze odprawę rentową.

Możliwość potrącenia wynagrodzenia za pracę określają przepisy art. 87 kodeksu pracy. Na jego podstawie mogą być dokonane potrącenia wynagrodzenia, po odliczeniu składek na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2006

Jak wyliczyć wartość służebności przesyłu

prawa własności. Jeżeli ze względu na sposób posadowienia służebności lub też ze względu na sposób posadowienia urządzeń przesyłowych, właściciel może korzystać ze swojej nieruchomości w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2013

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

Mamy gwarancję bankową na ewentualne naprawy wynikłe ze złego wykonania umowy o roboty budowlane. Na budynku pojawiła się potrzeba remontu wynikła ze złego wykonania i objęta gwarancją. Zgłosiłem wady do firmy która budowała, ale w wyznaczonym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Sposób obiczenia wysokości dodatku wyrównawczego

kilku lat).

Na podstawie art. 297 k.p. (kodeksu pracy), sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia określa w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 września 2011

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

Czy dopuszczalne jest aby dana osoba reprezentowała dwie strony zawierające ze sobą umowę np. o wynajem lub świadczenie usług? Konkretnie chodzi o to, czy ordynator w publicznym szpitalu może mieć udziały w spółce, która zawiera umowę z tym

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

k.c. zastrzeżono w pełnomocnictwie, że nie wygasa ono w przypadku śmierci mocodawcy z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku darowizny dokonanej pomiędzy osobami najbliższymi, zgodnie z

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

eksportowej, jak i z tytułu różnic w czasie pracy. Z mocy § 10 ust. 4 i § 25 ust. 5 Rozporządzenia pracownikom przysługiwały z tych tytułów jedynie ekwiwalenty pieniężne, które jednak ze swej prawnej natury nie stanowiły o przedłużeniu terminowej umowy o pracę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

dostawcom mediów na podstawie otrzymanych faktur. Oczywistym jest, ze dla dostawców mediów najemca nie jest kontrahentem i takich faktur otrzymywać nie może. Ponadto najemca bez zgody i wiedzy właściciela wymienił zamki drzwiowe. Odmawia właścicielowi

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009
« Poprzednia 1 … 33  |  34  |  35  |  36  |  37 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.