Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

nieruchomości, gdyż spłata długu ze środków uzyskanych ze sprzedaży zwolni w tym zakresie Pana z długu. Pan w wyniku spłaty należności za dłużnika, nabywa jedynie w stosunku do niego roszczenie regresowe o zwrot zapłaconych przez Pana środków

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

także przez przepisy kodeksu cywilnego (dalej kc). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko na piśmie, z określeniem przyczyn

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

), a także przez przepisy kodeksu cywilnego (dalej kc). Na podstawie cytowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko na piśmie, z określeniem przyczyn wypowiedzenia, nie później niż

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Kto może być świadkiem na sprawie o rozwód

, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o

Słowa kluczowe: świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2007

Kupno nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji

Wspólnie z żoną chcemy kupić dom, który jest własnością teściów. Ze względu na problemy finansowe teściowie przestali regulować miesięczne raty kredytu hipotecznego, na w/w dom. Komornik ogłosił drugą licytację, która to miała odbyć się w maju

Słowa kluczowe: egzekucja, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Zadatek dany przy zawarciu umowy

jednej ze stron obowiązują zapisy kodeksu cywilnego. Ponadto zapis, że kupujący oświadcza, że jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn niezależnych od sprzedającego i związanych z niemożnością skorygowania niezgodności, w terminie

Słowa kluczowe: zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Jeżeli przypozwany nie weźmie udziału w sporze konieczne będzie po jego zakończeniu prowadzenie postępowania regresowego w stosunku do ubezpieczyciela. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

Uprzejmie proszę o informację prawną dotyczącą odpowiedzialności współmałżonka członka zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., a w szczególności w związku ze zmianami w kodeksie rodzinnym dokonanymi w styczniu 2005 roku. Jaki moment będzie decydował

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Wcześniejsza emerytura za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia

składkowym i nie składkowym w wymiarze 25 lat mężczyźni 20 lat kobiety. Prawo do wcześniejszej emerytury nabędą jednakże wówczas jeżeli nie przystąpili oni do Otwartego Funduszu Emerytalnego i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy. Reasumując

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego spadkobiercy winni dokonać działu spadku

przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów tytułu VIII k.c. – Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Każdy ze współspadkobierców jest zatem współwłaścicielem rzeczy wchodzących w skład spadku i uprawniony jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.