Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku mogą dokonać działu spadku

przypadkach wystarczy zwykła forma pisemna. W umowie spadkobiercy winni zawrzeć, że nieruchomość (lokal mieszkalny) przypadnie jednemu ze spadkobierców, z jednoczesnym obowiązkiem spłaty w stosunku do pozostałych. Umowa taka może przewidywać także spłaty

Słowa kluczowe: dział spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

takie czynności jak: rejestracja na kolejny semestr lub rok akademicki, egzamin, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona w dwóch firmach, na połowę etatu w każdej z nich. Spółki te są powiązane a ja w zasadzie wykonuję jedną i tą samą pracę. Niedawno urodziłam i jestem teraz na urlopie macierzyńskim. Wiem, ze kodeks zamiast urlopu wychowawczego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Skutki nie uiszczenia należnego podatku dochodowego

rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. W opisanym stanie faktycznym podatek dochodowy w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości będzie naliczony od każdego ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

podzieliłam na wszystkich współwłaścicieli. Niestety mam problem z jednym ze współwłaścicieli, który uważa że w chwili obecnej jest to mu niepotrzebne bo się nie buduje i nie ma pieniędzy. Mimo usilnych próśb telefonicznych nie mogę uzyskać zwrotu pieniędzy

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

podzieliłam na wszystkich współwłaścicieli. Niestety mam problem z jednym ze współwłaścicieli, który uważa że w chwili obecnej jest to mu niepotrzebne bo się nie buduje i nie ma pieniędzy. Mimo usilnych próśb telefonicznych nie mogę uzyskać zwrotu pieniędzy

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

ewentualnie roszczenia jakie może przysługiwać Pani mężowi (współwłaścicielowi) w stosunku do Pani osoby (jako drugiemu ze współwłaścicieli), w związku z nakładami poczynionymi na nieruchomość wspólną. , wskazuje, że jeżeli obiekty te są trwale związane z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu sądowym może nastąpić także wbrew woli wspówłaścicieli

postępowania na zniesienie współwłasności, czy na zaproponowany sposób wyjścia ze stosunku współwłasności, nie jest przeszkodą do wydania rozstrzygnięcia przez sąd w tym zakresie. Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest podział rzeczy. Jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

: każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 31  |  32  |  33  |  34  |  35 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.