Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż mieszkania wykupionego od gminy a obowiazek zwrotu bonifikaty

środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczył w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W analizowanym przepisie istotne jest to, że ustawodawca stwierdził

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

Jestem współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który wynajmujemy pewnej osobie. Obecnie chcemy ten najem wypowiedzieć z uwagi na konieczność zamieszkania w tym lokalu jednego ze współwłaścicieli. Czy na tej podstawie, że jeden współwłaściciel ma tam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

Jakie mogą być podstawy do zakwestionowania testamentu odręcznego, dopuszczonego przez sąd do postępowania spadkowego, przez jednego ze spadkobierców ustawowych, który nie jest wymieniony w testamencie? Jak obliczany jest podatek spadkowy od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że można żądać podziału majątku w taki sposób, aby

Słowa kluczowe: wina, wina umyślna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Sprzeciw od wyroku zaocznego można złożyć w terminie 7 dni

lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego W opisanym stanie faktycznym winien Pan złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego

aby nie musieć już do pracy wracać, no moze jedynie aby się rozliczyć ze wszystkiego.

Nie ma przesłanek prawnych, aby wypowiedzenie umowy o pracę mógł złożyć pracownik w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności. Ochrona w zakresie zakazu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu. Zatem w opisanym stanie

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

objęte ochroną ubezpieczeniową. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 22. § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Jawność rozprawy jako prawo pozwanego w postępowaniu cywilnym

naruszenie w stosunku do stron może być podstawą unieważnienia całego postępowania, jeżeli w jego następstwie strona była pozbawiona możności obrony swych praw - podstawa prawna art. 379 pkt.5 kpc. Oczywiście powinien Pan posiadać jakieś zaświadczenie lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2006

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Z punktu widzenia zatem odpowiedzialności karnej sprawcy, za zniszczenie uszkadzanie, czynienie bezużytecznym, ukrywanie lub

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.