Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

opubl. Legalis nr: 83511 Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. W stosunku do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Świadczenie emerytalne w przypadku zbiegu ze świadczeniem do renty z tytułu wypadku w pracy

dnia 28 października 2004 roku, sygn. akt III AUa 1563/03, w którym Sąd Apelacyjny stwierdził, że problem wstrzymania wypłaty jednego ze świadczeń został uregulowany odrębnie ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

Będąc na urlopie wypoczynkowym na telefoniczne żądanie pracodawcy przyszedłem do pracy w dzień urlopu, gdyż miałem uzupełnić jakieś dokumenty. Po podpisaniu dokumentów, o które mnie proszono, mój bezpośredni przełożony pod pozorem rozmowy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Odpłatne zniesienie współwłasności stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych

później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Wynagrodzenie prokurenta

), przy czym w praktyce wypłata wynagrodzenie z tego tytułu będzie realizowana na podstawie listy płac. Wynagrodzenie to nie jest jednak wynagrodzeniem ze stosunku pracy a stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Wynagrodzenie członka zarządu wypłacane na podstawie powołania

znajdują się m. in.: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

Ulga podatkowa przysługuje podatnikowi, który uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Cena wpisana w akcie notarialny stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

Chcę sprzedać swoje mieszkanie i kupić drugie (bliżej pracy). Mój ojciec jest w zakładzie opieki dla ludzi starszych. Czy jak sprzedam to mieszkanie, to będzie to dla mnie przychód? Czy w związku z tym będę musiał łożyć na opłatę pobytu ojca w tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową

26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 września 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.