Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

płatne szkolenia, które nie są wymagane do posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w stosunku pracy - na podstawie skierowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

). Siostra środki ze sprzedaży swojego mieszkania przeznacza w całości na spłatę kredytów bankowych, nie mieszkaniowych. Jakie koszty poniesie siostra przy opcji korzystniejszej prawnie. Czy będę mógł dokonać również wszystkich czynności związanych ze zbyciem

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Od zbycia nieruchomości nabytej w wyniku spadku lub darowizny po 2007 roku należy zapłacić podatek

mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2009

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

. (kodeksu spółek handlowych), każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Kodeks postępowania administracyjnego wprost wskazuje na pojęcie dokumentu urzędowego w treści art. 76 k.p.a., stwierdzając że

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu np. ze stosunku pracy, składka zdrowotna płacona jest z obu tych tytułów. W tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

dorobku małżonków praw płynących ze stosunku najmu. Przeciwnie, dorobkiem rnałżonków w rozumieniu art. 32 § 1 k.r.o. są prawa ze stosunku najmu uzyskane przez oboje małżonków lub jedno z nich w czasie trwania wspólności ustawy, w tym także prawa ze

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

powyższych przepisów wynika, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres urlopu bezpłatnego. Oznacza to ustanie - mimo trwania stosunku pracy - tytułu ubezpieczenia chorobowego, w ostatnim dniu pracy przed skorzystaniem z urlopu bezpłatnego. Skoro zatem

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

Prawo współwłaściciela do dysponowania wspólnym mieszkaniem

Jestem współwłąścicielem mieszkania wraz z drugą osobą. W jakim zakresie przysługuje mi prawo do zajmowania tego mieszkania - mam 1/5 udziału we własności tego mieszkania. Ja obecnie w tym mieszkaniu nie mieszkam, a drugi ze współwłaścicieli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2008

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

stosunku do Pana zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Sprawa egzekucji ze świadczenia rentowego i emerytalnego jest w art. 139 - 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ustawa). Opłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 27  |  28  |  29  |  30  |  31 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.