Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

spółdzielni (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa np. Kodeksu pracy) może dokonywać także zmiany istniejącego pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu stosunku prawnego w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia. Ograniczenia w tym zakresie może

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2014

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. W takim wypadku każdy ze współwłaścicieli nie sprawujących zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

. Od chwili dokonania działu każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe samodzielnie, w stosunku do wielkości przypadającego mu udziału. Zastosowanie przepisów nowej ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie miało miejsce wobec wniosków o

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Podatek VAT od umowy o dzieło

Jesteśmy firmą zlecającą usługi projektowe osobom fizycznym (również architektom), nie prowadzącym działalności gospodarczej i nie pozostającym z naszą firmą w stosunku pracy. Wynagrodzenie za ww. prace projektowe wypłacamy na podstawie umowy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

zwolnienie pozostałych od odpowiedzialności. Ci ostatni jednak mają prawo domagania się (roszczenie regresowe) zwrotu świadczenia od pozostałych osób w takich częściach, jakie wynikają ze stosunku prawnego łączącego współdłużników. W procesie odszkodowawczym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

odmowa obsługi klienta nie wynika z braku chęci, a jedynie jest związana z moimi predyspozycjami.

Zgodnie z treścią art. 22 § 1 k.p. (kodeksu pracy) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Zmiana umowy z całego na część etatu

rozwiązania stosunku zatrudnienia. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 2 (a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucji rynku pracy, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2013

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony może być dłuższy niż 2 tygodnie

stwierdzają, że strony mogą zastrzec w umowie dłuższy niż dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ponieważ jest to na ogół korzystniejsze dla pracownika, powodując większą stabilizację stosunku pracy, a ta stabilizacja należy do istoty umowy zawartej na czas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 września 2012

Odpłatne zbycie nieruchomości oraz ustalenie wartości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Roszczenia współspadkobierców ustawowych w związku z darowizną dokonaną przez spadkodawcę

Moja żona otrzymała od swojej matki darowiznę w postaci działki budowlanej. Czy w związku z tą darowizną jej rodzeństwo może mieć jakieś roszczenia w stosunku do niej?

Pana żona otrzymując darowiznę od swojej matki, nie ma obowiązku wypłaty

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006
« Poprzednia 1 … 26  |  27  |  28  |  29  |  30 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.