Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

porozumienia stron sprowadza się do tego, że nie tylko sposób rozwiązania umowy objęty jest zgodną wolą stron, lecz także strony uzgadniają inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy. W porozumieniu pracownik z pracodawcą może ustalić termin

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem

majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

zostało to uregulowane w umowie spółki i jedynie w sposób odpowiedni do tego stosunku zobowiązaniowego. Wykonywanie pracy jako wkładu wspólnika do spółki nie ma charakteru pracy podporządkowanej. Wspólnik występuje w stosunkach wewnętrznych spółki jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana zatem sposobu użytkowania dotyczyć będzie zarówno zamiany lokalu mieszkalnego w gabinet lekarski jak i odwrotnie, na co

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

małżeństwem 7 lat. W uzasadnieniu mąż jednak wskazał na moją winę, tzn. napisał ze współżyłam z osobą trzecią. Przyznałam się do tego mężowi we wrześniu ub. roku, gdy odczytał w moim telefonie sms. Sprawy przybrały dziwny obrót, oczywiście mąż był wściekł

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

oraz 88 zł wkładu mieszkaniowego. Sprzedaż odbywa się zgodnie z ustawą o restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP (przysługują mi zniżki za staż pracy w sumie 95% w stosunku do ceny rynkowej). Ponadto nie zgadzam się z wyceną mieszkań oraz gruntu ponieważ

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Zbycie ekspektatywy a skutki podatkowe

przychód ze zbycia ekspektytywy traktuje tak samo jak inne źródła przychodów związanych z odpłatnym zbyciem praw majątkowych, a więc podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli przychód z tego tytułu winien zostać wykazany w rocznym zeznaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2008

Pełnomocnik w sprawie o rozwód

być adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony, osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Powołanie do spadku nie pozbawia spadkobiercy roszczenia o zachowek

mnie zachowku. Czy mój brat może żądać zachowku mimo tego, że na pewno dostanie swoją część ze spadku a nawet część majątku mu odda mama?

Jak wynika z przepisu art. 991 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2011

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

wynikających z Kodeksu pracy. Zgodnie z § 26 tego rozporządzenia pracownicy korzystający ze świadczeń na dotychczas obowiązujących zasadach zachowują je do czasu ukończenia nauki, chyba że przepisy rozporządzenia przewidują świadczenia korzystniejsze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 25  |  26  |  27  |  28  |  29 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.