Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściciel może domagać się eksmisji lokatora

moją eksmisję. Teraz była żona wniosła kolejny pozew o eksmisję z zajmowanego lokalu. Od wielu lat jestem inwalidą po wypadku w pracy, a od dwóch lat mam pierwszą grupę inwalidzką. Czy sąd może orzec eksmisję?

Każdy właściciel nieruchomości może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

przeniesione mienie pochodzące z przestępstwa. Odpowiedzialność na równi ze sprawcą mogą ponosić zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 k.k. także pomocnicy, którzy swoim zachowaniem ułatwili mu popełnienie przestępstwa. W stosunku do tych osób, w razie skazania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przychód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu na tych zasadach, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca dziecka z powodu zaniedbywania swoich obowiązków

pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W opisanym stanie faktycznym nie można jednoznacznie stwierdzić, że ojciec dziecka w żaden sposób nie wypełnia tych obowiązków względem dziecka, gdyż spełnienia ciążący na nim

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2010

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a także należyte przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W opisanym stanie faktycznym nie można jednoznacznie stwierdzić, że ojciec dziecka w żaden sposób nie wypełnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

W pracy musiałem wypełnić wniosek o dopuszczenie do informacji niejawnej. Odmówiono mi dostępu. Rok temu sąd umorzył w stosunku do mnie postępowanie warunkowo na dwa lata i odstąpił od wymierzenia kary. Sprawa toczyła się o fizyczne i moralne

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Wynagrodzenie i zasiełek w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim

stosunku pracy jest okresem ubezpieczenia, dlatego prawo do zasiłku chorobowego nabywa pracownik, któremu bezpośrednio po nawiązaniu stosunku pracy pracodawca wypłacał wynagrodzenie gwarancyjne. Wynagrodzenie wypłacane przez 33 dni niezdolności do pracy w

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 września 2010

Renta zamiast dożywotniego utrzymania przy umowie dożywocia

rzecz rodziców, polegającą na prawie korzystania przez nich wspólnie z obdarowaną z całego budynku mieszkalnego i całego budynku gospodarczego. Ok. 2000 r. rodzice rozeszli się ze sobą (bez oficjalnego rozwodu). Ojciec wyjechał do innego miasta, nie

Słowa kluczowe: dożywocie, renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Rozwód można przeprowadzić w Polsce nawet jeżeli jeden z małżonków przebywa poza granicami kraju

stanowi pozytywną przesłankę procesową, gdyż oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. Oznacza to, że może Pan przed sądem polskim wytoczyć pozew o rozwód. W myśl a rt. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Praca w soboty i niedzielę

Pracuję w banku w systemie zmianowym. Dotychczas praca odbywała się jedynie w tygodniu, obecnie jednak w związku ze zmianami organizacyjnymi pracodawca zmienił sposób pracy, w ten sposób, że mamy pracować także w soboty oraz w niedzielę, aby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.