Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

majątkowego byłby bardzo niesłuszny. Taka sytuacja może nastąpić w szczególności, jeśli małżonek, którego dorobek majątkowy jest mniejszy, przez dłuższy czas nie wypełniał z własnej winy gospodarczych zobowiązań, które wynikają ze stosunku małżeńskiego (§ 1381

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

wyłącznie na aspektach prawnych z uwagi, iż kwestie te nie są uregulowane w kodeksie pracy, na podstawie art. 300 k.p. do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Porady

Słowa kluczowe: doręczenie, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Informowanie pracodawcy o zmianie adresu zamieszkania

wynika jednak w jakiej formie to oświadczenie winno zostać złożone pracodawcy. W myśl art. 300 k.c. w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 kwietnia 2010

Praca w soboty, a uprawnienie do dni wolnych wynikających z układu zbiorowego pracy

warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy. W Pani zakładzie zgodnie z art. 4 Uzp obowiązuje 5 dniowy 40 godzinny tydzień pracy, z zaznaczeniem, że soboty są traktowane jako dni wolne od pracy. Art. 12 Uzp pkt 1 stanowi, iż za pracę w dniach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Umowa o pracę zawarta na czas określony z nauczcielem w świetle kodeksu pracy

przerwy). Czy nie powinna ona zgodnie z art. 25 Kodeksu Pracy zostać automatycznie zamieniona w umowę na czas nieokreślony?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem może być nawiązany na podstawie

Słowa kluczowe: nauczyciel, umowa o pracę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Przyjęcie publicznej obrony pracy doktorskiej winno skutkować nadaniem tytułu naukowego doktora

stwierdził, że przepis art. 14 ust. 2 ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.) został tak skonstruowany, że nie daje możliwości działania organu administracji publicznej na zasadzie uznania administracyjnego. Gdyby ustawodawca zdecydował pozostawić

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2008

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Moja ciotka przez całe swoje życie pracowała 9 lat 6 miesięcy, a przez 6 lat była na tzw. okresach nieskładkowych. Urodziła się w 1950 roku. Czy po skończeniu 60 lat będzie miała prawo do emerytury? Obecnie nie pracuje od kilkunastu lat. Z tego co czytałem by mogła mieć emeryturę w ZUS musi mieć co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych…

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

Zostałem nagrany na film, na którym obnażałem się w czasie pracy. Jakie ewentualnie konsekwencje mogę mieć w pracy, jeżeli film zostałby upubliczniony i pracodawca dowiedziałby się o moim zachowaniu?

Zgodnie z art. 52 § 1 k.p. (kodeksu pracy

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. W

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.). Zgodnie z art. 8 tej ustawy zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż 6

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.