Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa autorskie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy przy czym, w zależności od stopnia zawinienia odpowiedzialność taka może być pełna lub ograniczona. Natomiast za naprawienie szkody względem osoby trzeciej odpowiedzialność ponosi zawsze pracodawca, co wynika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Tyle o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Jednakże w przypadku przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ich wysokość

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

zachowaniu warunków wykonywania pracy występujących przy nawiązaniu stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Odszkodowanie dla pracownika za szkodę związaną z nieprzyjęciem do pracy po procesie rekrutacji

opisanym stanie faktycznym, oczywiście nie przysługują Panu roszczenia ze stosunku pracy, gdyż nie doszło do zawarcia umowy o pracę. Kodeks pracy nie przewiduje także trybu w jakim dochodzi do zawarcia umowy, a tym bardziej nie przewiduje w tym zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

W przypadku spadku otrzymanego po 12 maja 2006 roku nie musisz płacić podatku od spadku

, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem ewentualny przychód ze zbycia tych papierów wartościowych (liczony jako różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną zbycia), może stanowić podstawę do

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Skutki zawarcia małżeństwa przez urzędników państwowych

pracownikach urzędów państwowych, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa stanowiska, na których pracownicy są urzędnikami państwowymi. Zgodnie z art. 9 ustawy, małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Sprzedałam mieszkanie, które odziedziczyłam. Czy pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania mogę teraz włączyć do małżeńskiej wspólności majątkowej, a następnie wykorzystać je na spłatę kredytu mieszkaniowego, aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2011

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

sankcje mu za to grożą?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że doszło do naruszenia wielu przepisów prawa. Przede wszystkim właściciel nieruchomości uzyskuje przychód z wynajmu lokalu mieszkalnego, co nie zostało zgłoszone w deklaracji do

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.