Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przychód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Pełnomocnikiem strony w sprawie cywilnej może być także bliski krewny

, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

Mieszkam wraz z rodziną w mieszkaniu na podstawie umowy najmu od 1984 roku. Jestem wraz z mężem pracownikami Bursy, ale w umowie nie ma adnotacji o wynajmie na czas pracy. Jest natomiast punkt o możliwości wypowiedzenia umowy w ciągu trzech

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

Co zrobić ze wspólnikiem spółki jawnej, który nie prowadzi spraw spółki i nie angażuje się w jej prowadzenie? Czy wspólnik może z tego powodu zostać pozbawiony udzialu w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 51 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie dwa lata, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, ciążące na

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej może odbyć się na podstawie zgodnego planu

nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

ustalonej przez strony. Należy jednak pamiętać, że nie każda umowa o dzieło jest taką. Umowa o dzieło jest umową rezultatu (stworzenia dzieła). Nie każda umowa o dzieło będzie za taką uznana. W szczególności zgodnie z definicją stosunku pracy

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

grudnia 2006r., w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem – nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, a ponadto do dnia 31 grudnia 2006r.: kobiety osiągną wiek 55 lat i udowodnią co najmniej 20-letni

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jak wynika z treści § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Windykacja opłat abonamentu RTV

. Naczytałem się na różnych forach internetowych przeróżnych opinii na ten temat, a to ze TP.SA winna zawrzeć ze mną umowę, a to że TK orzekł że abonament RTV jest niezgodny z konstytucją ponieważ jego wysokość ustala KRRiT a powinien Sejm. Proszę o poradę co z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.