Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania . Oba te dokumenty mogą w trakcie trwania stosunku pracy być zmieniane. Oczywiście przepisy zawarte w takim układzie lub regulaminie nie mogą przewidywać warunków mniej korzystnych dla pracowników niż wynika to z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Działanie nieuczciwej konkurencji

prowadzenie. Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy prawa przez cały okres pozostawania pracownika w stosunku pracy z danym pracodawcą a także przez okres trzech lat od ustania tego zatrudnienia, chyba że umowa stanowi inaczej, albo ustał stan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Umowa o dokształcanie

wszystko to co Pani uzyskała „od szkoły” na podstawie tej umowy o udzieleniu urlopu szkoleniowego. Oczywiście z uwagi na to, iż przepracowała pani 2/3 z tego trzyletniego okresu to ewentualne odszkodowanie dla zakładu pracy-szkoły powinno być zmiarkowane o

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Moja umowa o pracę na czas nieokreślony została zawarta 01 sierpnia 2006 r. W treści tej umowy znajduje się zdanie: długość okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 33 Kodeksu Pracy. W dniu 31 stycznia 2007 r. zamierzam złożyć wypowiedzenie: z

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca daje mi awans w postaci zmiany stanowiska pracy z rozszerzonym wachlarzem obowiązków za niższe wynagrodzenie, nie godzę się na to a mimo tego otrzymuję umowę zmieniającą. Czy to jest zgodne z prawem pracy?

Na podstawie podanych przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

§ 1 k.p. (kodeksu pracy), w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Prawo autorskie a wynagrodzenie twórcy

zawarta pomiędzy Panem a dystrybutorem. Sama przepływy pieniężne nie powodują powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek taki powstanie w przypadku, gdy pomiędzy wpłatami a środkami przekazywanymi dystrybutorowi, powstanie dodatnie saldo (przychód

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2006

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

nieruchomości. W przypadku kosztów pomniejszających przychód, będziemy mówić tylko o takich wydatkach, które związane są z samą transakcją sprzedaży i jej przygotowaniem. Należy zaznaczyć także, ze bez znaczenia dla ustalenia wysokości przychodu osoby fizycznej

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

koszty pomniejszające dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości. W przypadku kosztów pomniejszających przychód, będziemy mówić tylko o takich wydatkach, które związane są z samą transakcją sprzedaży i jej przygotowaniem. Należy zaznaczyć także, ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Prawo autorskie do programów komputerowych

wykonywał w ramach stosunku pracy. W takim przypadku, jak wynika z treści art. 12 Prawa autorskiego pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.