Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

złożył oświadczenie o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. W przypadku oświadczenia woli składanego przez pracodawcę, na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym z uwagi na skazanie za przestępstwo umyślne

przestępstwo umyślne, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska. Ustawa ta nie rozgranicza żadnych rodzajów przestępstw, które powodują rozwiązanie stosunku pracy, a jedynym

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

zamiany stosunku zatrudnienia powoduje, że obecnie nie może Pani skorzystać z treści art. 42 k.p. i w razie chęci rozwiązania tego stosunku pracy winna Pani złożyć stosowne wypowiedzenie. Gdyby otrzymane wypowiedzenie nie zawierało jednak pouczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

zwolniony ze świadczenia pracy, pracodawca natomiast z wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, Okres urlopu bezpłatnego jest traktowany jako okres, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy. Jest to jednak okres szczególny, bowiem w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki (szkoły, przedszkola), nawet jeżeli łączy się ze zmianą miejsca wykonywania pracy (ale bez zmiany stanowiska), nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 września 2011

Zakaz konkurencji wymaga zawarcia umowy z pracodawcą

określonym w odrębnej umowie (zgodnie z art. 101[1] § 1 k.p., w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

rację?

Pracownik co do zasady nie jest ograniczony prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Podstawą prawną zakazu konkurencji jest zawarta umowa o zakazie konkurencji . Zgodnie z treścią art. 101[3] k.p. (kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Rozwiązanie umowy na czas określony

zawartej na czas określony z nauczycielem kontraktowym, tym samym zgodnie z art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.