Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2009

Zmiana statusu nauczyciela mianowanego

mówią przepisy Karty. Określenie nauczyciel mianowany oznacza w Karcie Nauczyciela (od kilku lat) dwie różne rzeczy: raz stopień kwalifikacji zawodowych i dwa: rodzaj stosunku pracy. Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto osoba, która narusza przepisy prawa

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

pracodawcy na gruncie przepisów prawa karnego. W myśl art. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepis ten stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

stanie faktycznym oddelegowanie pracownika do wykonywania czasowo innej pracy, o którym mowa w art. 42 § 3 k.p. (kodeksu pracy) wydane przez jednego ze wspólników spółki, z uwagi na brzmienie treści umowy spółki - „Sprawy związane z zatrudnianiem oraz

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

Proszę o interpretacje przepisu określonego w art. 28 pkt. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Czy cytowany pkt. może spowodować o nie wydaniu mi poświadczenia w dostępie do informacji niejawnych w przypadku, gdy w stosunku do mnie zostało

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

W przypadku ustalenia prawa do renty socjalnej, nie można jednocześnie pobierać renty rodzinnej - można natomiast wybrać jedno z tych świadczeń

osiągnięciu tego wieku i ukończeniu nauki, gdyż w stosunku do nich nie było przeszkód do podjęcia pracy lub innej działalności łączącej się z obowiązkiem ubezpieczenia. Jak wynika z uzasadnienia Sądu Najwyższego, na pewno słuszne by było

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku pracy poza granicą kraju

zapłacisz podwójnie. Przed wypełnieniem PIT-u zajrzyj do dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Takie umowy Polska ma podpisane ze wszystkimi krajami Unii i z większością państw na świecie. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2007

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego

Czy będąc na wypowiedzeniu 3 – miesięcznym, mogę w trakcie ostatniego miesiąca udać się na urlop bezpłatny i w tym czasie podjąć legalnie inna prace? Czy nie przepadnie mi odprawa, którą miałem otrzymać po okresie wypowiedzenia z tytułu pracy dla

Słowa kluczowe: urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.