Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa na dofinansowania pracownika w związku z przeprowadzką

nie minął- czy jest jakiś przepis, na który mogę się powołać, aby nie zwracać dofinansowania?

Umowa zawarta pomiędzy Panem a firmą jest umową cywilno-prawną a więc nie mają zastosowania do niej ani przepisy Prawa pracy ani innych ustaw poza

Słowa kluczowe: prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Legalna praca na wyspach

Czy jeśli chcę podjąć legalną pracę w Wielkiej Brytanii to czy muszę się zarejestrować?

Osoby pracujące dłużej niż 1 miesiąc powinny zarejestrować się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (UK Home Office), aby uzyskać wpis do Systemu Rejestracji Pracowników – wiąże się to z opłatą 50 funtów. Dokumenty wymagane do rejestracji…

Słowa kluczowe: prawo pracy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Podział własnosciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w czasie trwania małżeństwa, w przypadku wniesienia wkładu tylko przez jednego z małżónków

majątkowych między małżonkami podlegają prawa majątkowe wynikające z członkostwa w spółdzielni, w szczególności prawo do wkładu, udziału, prawo do części majątku spółdzielni w razie jej likwidacji, prawa wynikające ze spółdzielczego stosunku pracy. Mogą one

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 września 2010

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

: uprawnionym jest jedynie pracownik, musi nastąpić ustanie stosunku pracy, ustanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, pracownik nie otrzymał odprawy (odprawa należy się jedynie raz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

sądu ustalenie jego konkretnej wysokości w tych właśnie granicach [1] . W dotychczasowym orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że zasady dochodzenia szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem (nieuzasadnione) rozwiązanie stosunku pracy określone

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Podatek od darowania lub sprzedaży nieruchomości

tylko do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych dopiero w 2007 roku. Jeżeli nabycie takie nastąpiło do końca 2006 roku, przy zbyciu należy stosować stare zasady, czyli przychód taki należy opodatkować 10% podatkiem. Czyli

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 września 2007

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

[PIT-2010] Podatkowa ulga meldunkowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

dwunastomiesięcznego zameldowania, uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania zwolniony będzie z podatku dochodowego od

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Czy diety i zwrot kosztów dojazdu do pracy jest wyłączony spod egzekucji

będąc świadczeniami o charakterze finansowym (płacowym) ze stosunku pracy - podlegają ochronie przewidzianej zgodnie z art. 87 Kp. Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.