Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wydziedziczenie spadkobiercy

spadkodawcy obowiązków alimentacyjnych, opieki, niezbędnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, obowiązków wynikających z umowy dożywocia, mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2011

Zabezpieczenie umowy przewstępnej

, która ma być przedmiotem sprzedaży (dokładne oznaczenie wynikające np. z księgi wieczystej, zaświadczenia ze spółdzielni), a także cenę za jaką następuje przeniesienie nieruchomości. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wykonania zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 marca 2011

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

użytkowanie, nie mogłem go jednak sprzedać. W październiku byłem w laboratorium policyjnym gdzie potwierdzono, ze samochód faktycznie nie posiada oryginalnego numeru VIN (nie udało się ustalić faktycznego numeru). Potem Policja kazała czekać na pismo w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

postanowień umownych przez którąkolwiek ze stron, druga strona może żądać naprawienia szkody jaką poniosła tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Taka odpowiedzialność może powstać zwłaszcza w przypadku, gdy klient

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

udziału w sprawie, mimo to jeździ samochodem, chodzi po mieście.

Adwokat z urzędu dla pokrzywdzonego Zgodnie z treścią art. 51 § 3 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Dziedziczenie długów spadkowych

twierdzi mechanik teść nie miał pieniędzy aby zapłacić. Nam też jest winien pieniądze, które chcieli byśmy odzyskać. Co mamy zrobić aby odzyskać nasze pieniądze, na które nie mamy potwierdzenia że daliśmy mu je. I co zrobić ze spadkiem aby nie płacić jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

naszym kierunku. Czy mamy jakieś podstawy do zablokowania albo nawet do nieumożliwienia rozbudowy w naszym kierunku? Ze wszystkich okolicznych mieszkańców tylko ja otrzymałam do wiadomości pismo o tej inwestycji i odnoszę wrażenie że urzędnicy chcą po

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

do maja 2012 r. na wykonanie przyłączy do każdej posesji na własny koszt to są duże koszty, na które mnie nie stać. Otrzymałam w dniu 12.07.2012 roku pismo z gminy, że po uzgodnieniu ze spółką wodno-ściekową z dniem 30 września 2012 r. zostanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

również argumenty dlaczego nie zgadza się Pan ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń. Należy także wskazać swoje oczekiwania wobec Rzecznika tzn. czy ma być to podjęcie interwencji w zakładzie ubezpieczeń czy też ma być dokonana ocena lub opinia prawna

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Rejestracja podmiotu leczniczego

Pacjenta; organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych; Organ prowadzący rejestr jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 166  |  167  |  168  |  169  |  170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.