Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

zgodnie ze swym zobowiązaniem. Jeżeli w umowie nie ma zapisów dotyczących odbioru dzieła, to wykonawca winien w razie ukończenia dzieła wezwać zamawiającego do jego odbioru. Przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin do odbioru

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego. Oczywiście w takim przypadku, sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny uzyskanej ze sprzedaży. Jednakże przepis powyższy ma

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

właścicieli gruntów, które nie mogą być co prawda zaspokojone w naturze, ale wstrzymuje to możliwość sprzedaży lokali. Czy żeby móc wejść w to prawo wystarcza separacja majątkowa z moim małżonkiem, czy musi to być wyłącznie rozwód? Pytanie jest ze względu, że

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

, ani też aby było podpisane przez jedną ze stron. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp. Reasumując, powinien Pan wystosować odpowiednie wezwania, o

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Aby dokonać zbycia nieruchomości należy uporządkować stan prawny w księdze wieczystej

zgodny projekt działu spadku, wówczas opłata ta jest niższa i pobierana jest w wysokości 300 zł chyba. Jeżeli dział spadku połączony będzie ze zniesieniem współwłasności, to wówczas opłata od takiego wniosku (o dział spadku i zniesienie współwłasności

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Przenieść własność nieruchomości budynkowej można tylko wraz z własnością gruntu, na którym on jest usadowiona

prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, że działa on niezależnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

wykonawcze. Po jakim czasie przedawniają się i na jakich warunkach tytuły komornicze osób prawnych i prywatnych wydane wyrokiem prawomocnym sądu, czy jest coś co je przedłuża w nieskończoność?

Instytucja przedawnienia roszczeń wynikających ze zobowiązań

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

zobowiązany do spłaty zadłużenia w przypadku, gdy kredytobiorca opóźni się ze spłatą długu. Zgodnie z treścią art. 518 § 1 pkt. 1 k.c. osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci cudzy

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

spełnieniu świadczenia wzajemnego wierzyciel (w tym przypadku licytant) może bądź żądać wykonania świadczenia i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź też odstąpić od umowy i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

gruncie obowiązującej od dnia 24 maja 1994 r. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), program komputerowy nie może być utożsamiany z utworem literackim, utworem artystycznym, czy pracą naukową

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.