Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spółdzielcze lokatorskie prawo po rozwodzie

czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2008

Umowa developerska

umowy przedwstępnej została uregulowana w art. 389 k.c., zgodnie z którym, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Znaczenie winy przy rozwodzie

rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

zobowiązania podatkowego, to czas właściwy ze względu na ochronę wierzycieli. Za taki czas nie może być uznana chwila, w której pasywa przewyższają aktywa i z tej przyczyny dłużnik nie posiada już dostatecznych środków na zaspokojenie wierzycieli (Wyrok

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2008

Postępowanie z oskarżenia prywatnego w sprawie karnej

dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Po zakończeniu sprawy z oskarżenia prywatnego sąd orzeka o kosztach procesu. W przypadku gdy oskarżony

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

prawnego, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez właściciela mieszkania odszkodowania na zasadach ogólnych a także w wyższej wysokości niż wskazana wysokość czynszu. Wynika to ze zdania drugiego w art. 18 ust. 2 ustawy, które stwierdza, że jeżeli

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

języku niemieckim, którego nie znam. Zgłosiłem się o pomoc do serwisu aukcyjnego, gdzie kazano mi, abym jak najszybciej porozumiał się ze sprzedającym abym mógł unieważnić transakcje, automatycznie sprzedający otrzymałby zwrot pieniędzy i mógł wystawić

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Miejsce garażowe w garażu wolnostojącym jako odrębna nieruchomość

przyjąć. Czy zmiana sprzedaży na użytkowanie powinna wiązać się również ze zmianą ceny przedmiotu sprzedaży - przecież płacę za coś zupełnie innego.

Co do zasady, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

szybkich, czy prostych. Wiąże się to z poszukiwaniem osób zainteresowanych, a także często ze sporami co do charakteru posiadania nieruchomości. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania były wykorzystane na zakup i wykończenie innego mieszkania. Jeżeli Urząd Miasta upomniał się o zwrot bonifikaty w 2009 roku, to czy wiążąca dla Urzędu jest obecna ustawa - w obecnej formie korzystna dla mnie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009
« Poprzednia 1 … 164  |  165  |  166  |  167  |  168 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.