Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona za granicą obowiązuje także w Polsce

. 25 pkt. 1 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności, a skoro ze względów wskazanych powyżej, jak ustaliłem właściwym jest prawo tunezyjskie na gruncie którego zawarty został kontrakt, to

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2013

Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

wykonuje Pan zawód ratownika medycznego i jak również Pana pomówienie miało miejsce w związku ze składaniem zeznań w postępowaniu sądowym, a to może uzasadniać objęcie ściągania tego przestępstwa postępowaniem z urzędu przez organy ścigania (z uwagi na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

nieusunięcia tego braku w toku postępowania sądowego zgodnie z art. 195 k.p.c. , skutkuje oddaleniem wytoczonego powództwa. Dla zabezpieczenia interesów wierzyciela oraz ze względu na bezpieczeństwo obrotu ustawodawca w art. 841 § 3 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

na terytorium RP. W tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 ze zm.), które wprost stanowią, że do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas

Słowa kluczowe: cudzoziemiec, eksmisja, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2014

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

podlegający podziałowi kwot pieniężnych przeznaczonych na jej zakup lecz tylko i wyłącznie wtedy gdyby udowodniła równocześnie, że nabył Pan kawalerkę ze środków wspólnych np. dokonałby Pan przelewu środków wspólnych z rachunku bankowego na rachunek

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

, nie ma natomiast co do zasady prawa do zajęcia kwoty otrzymanej przez Pana z tytułu umowy kredytu. Zgodnie ze wspomnianym art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Prawo do żądania zwrotu za poniesione nakłady na cudzą nieruchomość

w momencie wypowiedzenia przez właścicielkę działki naszej Umowy. Teraz nie mamy środków aby zabrać dom, a znajoma wypowiedziała umowę i zaoferowała zwrot nakładów ale jedynie ok. 30% ich wartości? Co mamy zrobić?

Zakładam, że zawarli Państwo ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

. Co istotne, przepisy ustawy o KRS wyłączają obowiązek w zakresie podawania wymaganych w art. 34 ust. 1 informacji w przypadku, gdy oświadczenia woli skierowane są do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. Samo

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

W marcu b. roku dokonałam zamówienia w sklepie internetowym na łączną kwotę ok. 100 zł. Po nieotrzymaniu przesyłki oraz braku jakichkolwiek wiadomości, kilkakrotnie kontaktowałam się ze sprzedawcą. Na początku mnie zwodzono mówiąc, że brakowało

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014
« Poprzednia 1 … 162  |  163  |  164  |  165  |  166 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.