Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości nabytej przez dzierżawcę

notarialnego zostanie ona nabyta przez dotychczasowego dzierżawcę. W tym zakresie jednak należy sprawdzić czy akt ten nie zawiera ograniczeń dotyczących zastrzeżenia prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości lub związanych ze zwrotem udzielonej bonifikaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

. Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074 ze zm.), które okres przedawnienia zobowiązań

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

zasadzie przyznania własności lokalu mieszkalnego jednemu z byłych małżonków z ewentualnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego byłego współmałżonka. Oczywiście w przypadku obciążenia lokalu mieszkalnego hipoteką na rzecz banku w związku ze spłatą kredytu

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Przedawnienie podatku od spadku i darowizn

wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 k.c.). Oznacza to, że

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

, którego osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli osoba sama nie dokona wymeldowania z miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

informując komu i w jakiej wysokości wierzytelność przelał. Bez takiego pisemnego zawiadomienia ze strony wierzyciela, firma windykacyjna nie może żądać spłaty jakiegokolwiek długu, a jeżeli żąda takiej spłaty to dłużnik może to zignorować. Ponadto w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

w związku z posiadaniem jako pierwszego wpisu hipotecznego przez bank, to on otrzymał całą kwotę z egzekucji. Gmina teraz wystawiła tytuły egzekucyjne dotyczące niezapłaconego podatku na każdego ze wspólników. Napisałam pismo do gminy o umorzenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

zdarzenia. Zdarzenie to może polegać na jednej czynności faktycznej lub prawnej, ale może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

spółek handlowych, oświadczenie woli w przedmiocie rezygnacji ze stanowiska członka zarządu może zostać wyrażone przez każde Pana zachowanie ujawniające w sposób dostateczny wolę rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki. Z uwagi na treść art

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 161  |  162  |  163  |  164  |  165 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.