Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

twierdzi, ze zajęcie rzeczy narusza jej prawa ma możliwość na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. dochodzić swoich praw poprzez złożenie powództwa opozycyjnego. Z treści tego przepisu wynika, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Wywiad środowiskowy może skutkować wypowiedzeniem najmu lokalu komunalnego

Pani prawo do korzystania ze środków odwoławczych. Jeżeli Pani odwołanie nie zostanie uwzględnione może Pani skorzystać z drogi sądowej zaskarżającej taką decyzję administracyjną. Proszę pamiętać, że środki odwoławcze można wnosić w określonym czasie, a

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2012

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

. Wniosek o naprawienie szkody można złożyć, do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej (art. 49a k.p.k.). Reasumując, naszym zdaniem jeżeli zawarł Pan umowę ze spółką Amber Gold na lokaty w złoto, to nie czekając już

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Postępowanie przygotowawcze toczy się według właściwości miejscowej

udział obrońcy za niezbędny ze względu na okoliczności utrudniające obronę np. stopień skomplikowania sprawy. Oskarżony musi mieć także obrońcę przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji, jeżeli zarzucane jest mu popełnienie zbrodni lub gdy jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Budowa nieruchomości na cudzym gruncie stanowić może podstawę do opodatkowania

Córka posiada działkę budowlaną i zezwala rodzicom na budowę domku jednorodzinnego. Podejmę się budowy małego domku jeśli sprzedam obecny dom w którym mieszkam wraz z żoną. Czy mogę prowadzić budowę na siebie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu

Słowa kluczowe: budynek, darwoizna, grunt, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lipca 2012

Znieważenie funkcjonariusza publicznego nie musi być dokonane w miejscu publicznym lub publicznie

przestępstwa określonego w art. 226 § 1 k.k. Przestępstwo to ponadto można popełnić jedynie z winy umyślnej, natomiast ze względu na charakter znamienia "znieważa i poniża" sprawca może działać jedynie z zamiarem bezpośrednim. Nie można zatem popełnić tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Koszt wykupu lokalu mieszkalnego od gminy

ustala własną politykę związaną ze sprzedażą lokali komunalnych, określając nie tylko progi i zasady udzielanych bonifikat, ale także określając jakie lokale są przeznaczone do zbycia. Na poczet ceny lokalu mogą być zaliczone także wcześniej poniesione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Zastaw na rzeczach wniesionych do lokalu będącego przedmiotem najmu

rozliczenia innych należności wynikających z umowy najmu, to należy stosować odpowiednie zapisy zawartej umowy najmu, a w razie ich braku stosowne przepisy. W przypadku gdy umowa nie określa zasad związanych ze zwrotem kaucji, należy uznać, że jeżeli nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

W przypadku osoby nieznanej z miejsca pobytu należy ustanowić kuratora

pomiędzy rodzicami a dziećmi, rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Brak stawiennictwa story w postępowaniu cywilnym ma ten skutek, że sąd może dokonać rozstrzygnięcia na podstawie dokonanej oceny dotychczasowych dowodów, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

alkoholizmowi (dalej ustawa) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2012
« Poprzednia 1 … 160  |  161  |  162  |  163  |  164 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.