Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

Chciałbym darować córce dom, zabezpieczając sobie jednocześnie możliwość dożywotniego w nim zamieszkiwania. Umowa dożywocia i darowizny ze służebnością odpada, bo zablokuje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego. Wiem, że w ten sposób rezygnuję

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Lokator obowiązany jest do ponoszenia kosztów tylko drobnych naprawa wynajmowanego lokalu

najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2010

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne albo mających związek z

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Chwila powstania obowiazku podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn

treścią art. 922 k.c. (kodeksu cywilnego) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

sprzedaży. W rozmowie ze sprzedającym wywnioskowałem, że on nie posiada tego pojazdu w całości tak jak był na zdjęciach tylko w częściach. Czy mogę domagać sie sądownie tego pojazdu lub jego wartości?

Jak wynika z regulaminu serwisu aukcyjnego

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Termin do zlożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

. odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców został on powołany do spadku. W przypadku małoletnich dzieci, którzy zostaną powołane do spadku w miejsce ich rodziców, początkiem tego terminu będzie dzień złożenia oświadczenia przez rodziców o odrzuceniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2011

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

W razie śmierci dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu lub umorzeniu

w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna (śmierć człowieka powoduje utratę zdolności sądowej

Słowa kluczowe: awizo, dłużnik, doręczenie, sąd
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. W opisanym stanie faktycznym, na podstawie powyższego przepisu wynika, że co do zasady

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2011

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

przez mojego ojca i jego żonę. Żona mojego ojca chciała by się mnie pozbyć z tego mieszkania. Czy może mnie wyrzucić na ulice po śmierci mojego ojca? Jak wygląda sprawa dziedziczenia w tym przypadku, dodam tylko jeszcze ze kobieta ta też ma syna ale on

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011
« Poprzednia 1 … 159  |  160  |  161  |  162  |  163 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.