Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

wspólnością majątkową, nie mamy do czynienia ze współwłasnością ułamkową lecz współwłasnością łączną w tym majątku, stąd zasiedzenie może nastąpić także przez jednego z małżonków. Jak wynika z treści u stawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

konsumenta przed zawieraniem umów przy braku prawidłowej informacji, niezapoznania się ze wszystkimi postanowieniami umownymi, lub zawierania umów pod wpływem namowy lub chwilowych nieprzemyślanych decyzji. Warunki takie jednak już nie zachodzą, w przypadku

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

oraz skazania sprawcy. W wyroku skazującym sąd oprócz kary pozbawienia wolności, jej ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

Mój były pracodawca, w zemście za to, że ośmieliłem się pozwać go do Sądu za niepłacenie wynagrodzenia, pomawia mnie i wywierać naciski na człowieka kierującego firmą, dla której świadczę usługi transportowe, by ten zerwał ze mną wszelką współpracę

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Darowizna dokonana na rzecz współmałżonków jest doliczona do spadku na potrzeby obliczenia zachowku

rzecz osoby nie uprawnionej. Po tym okresie zgodnie z powyższym wyrokiem sądu, zaliczeniu może podlegać jedynie połowa wartości darowanego lokalu mieszkalnego. Ze stanu faktycznego nie wynika, aby okres ten już upłynął, stąd dla potrzeb obliczenia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć skrócone odpisu akt stanu cywilnego

spadkobierców ustawowych oraz załączenie odpisów aktów stanu cywilnego: małżeństwa spadkodawcy (jeżeli spadkodawca był w związku małżeńskim), aktów urodzenia dzieci spadkodawcy, a w przypadku córek także odpisy aktów małżeństwa (wiąże się to ze zmianą nazwiska

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2010

Nie dokonanie zapłaty za zakupiony towar może stanowić przestępstwo oszustwa

przepisu art. 286 § 1 k.k., gdy podmiot taki przy zachowaniu reguł kupieckich, którym druga ze stron umowy ma prawo ufać, będzie miał faktyczną możliwość realizacji przyjętego na siebie umownie zobowiązania w dacie jego powstania, bez świadomego powodowania

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 września 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kosumenta za to, że towar konsumencki jest zgodny z umową

korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Ustawa tylko przykładowo wymienia zakres informacji, które powinny obejmować w szczególności takie informacje jak nazwa towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne

Słowa kluczowe: konsument, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010
« Poprzednia 1 … 158  |  159  |  160  |  161  |  162 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.