Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków; spłaty zadłużenia z tytułu opłat, jeżeli takie występuje. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku, o zmianie ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

odpowiedzialności za długi spadkowe. Zgodnie z art. 1030 k.c. (kodeksu cywilnego) do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

W jaki sposób wyegzekwować wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkaniowego wynajmowanego na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony zawartej przez jednego ze spadkobierców (1/4 spadku w prawomocnym wyroku sądu). Umowa zawarta została przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

sądownie?

Każda osoba zajmująca lokal mieszkalny, czy to na podstawie stosownej umowy czy też bez takiego tytułu obowiązana jest uiszczać należne koszty utrzymania lokalu, w tym koszty opłat związanych ze zużyciem mediów. Jeżeli lokator lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

nie mieści się to zarazem w zapisie art. 353 [1] k.c., który nie pozwala stronom umowy ułożenia stosunku prawnego wbrew przepisom ustawy (Kodeksu cywilnego). Reasumując, wierzyciel w razie zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

Mój zmarły syn pozostawił długi w kilku bankach na kwotę ponad 100.000 zł. Synowa przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Syn pozostawił także dwoje małoletnich dzieci. Spadek został przyznany po 1/3 części dla każdego ze spadkobierców. Do

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli lokal mieszkalny został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, to co do zasady lokal

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Intercyza nie ma wpływu na warunki wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego, którego wykup jak na razie został wstrzymany z uwagi na nieuregulowaną sytuację gruntową. Niedługo biorę ślub, a moja przyszła żona jest właścicielem mieszkania. Zamierzamy podpisać intercyzę przed ślubem, czy to uchroni mnie przed stratą mieszkania komunalnego a także przed późniejszym jego…

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2010

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy, o czym pracodawca winien pracownika pouczyć. Pracownik w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku zatrudnienia, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Nie nazwa umowy jest decydująca

. Zgodnie z art. 22. § 1 k.p. (kodeksu pracy), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.