Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmieniając ubezpieczyciela ubezpieczenia OC nie zapomnij wypowiedzieć umowy ubezpieczenia

W dn. 10 lipca 2006 roku nabyłem samochód i zmieniłem ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego OC. W dniu 02.11.2009 roku dostałem wezwanie od poprzedniego ubezpieczyciela, do dopłaty za okres od 10-07-2006 do 04-11-2006 roku, ze względu na brak

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku ze zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 k.r.o.). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można - na

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

odbioru pism sądowych czyni taką osobę adresatem pism przeznaczonych dla strony ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w przepisach o doręczeniach wobec osób fizycznych, a więc, także z możliwością doręczenia zastępczego. Również pismo wszczynające

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

jest wnukiem a druga prawnukiem dwóch sióstr.

Zgodnie z art. 14 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Obiekty trwale związane z gruntem stanowią własność właściciela gruntu

wartością udziału każdego ze współposiadaczy w całości budynku. W takim też zakresie i tylko od udziału w działce należy się właścicielowi stosowne wynagrodzenie. Roszczenie z ar. 231 § 1 k.c. przysługuje również osobie, która w chwili jego realizacji

Słowa kluczowe: budowla, budynek, grunty, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

rzeczy, może również rzeczą rozporządzać. Posiadacz tak, jak właściciel, powinien wykonywać swoje władztwo w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem owego władztwa faktycznego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

wszczął postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym przez wykreślenie wpisanej hipoteki. Wówczas wierzyciele sporządzili aneks do poprzedniej umowy cesji. Czy hipoteka upadła wskutek nie przekazania jej wraz z wierzytelnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli osoba sama nie dokona wymeldowania z miejsca stałego zamieszkania, wówczas można dokonać wymeldowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010

Zamiana dożywocia na rentę

zbył otrzymaną nieruchomość, jeżeli wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności Dożywotnia renta powinna

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 157  |  158  |  159  |  160  |  161 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.