Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Jeżeli gmina takiego lokalu socjalnego nie dostarczy, może Pani wówczas zażądać od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Ustanowienie służebności przesyłu

zdemontowania urządzeń ze swojej nieruchomości, ani wynagrodzenia za bezumowne z niej korzystanie. Nie ma zatem możliwości nakazania przeniesienia przyłącza na koszt zakładu przesyłowego, chyba że wykaże Pan, że obecna służebność przesyłowa (choćby i bezumowna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacji Kredytowej przetwarza przez okres dwóch lat, od chwili złożenia wniosku – zgodnie ze zgodą wnioskodawcy zawartą we wniosku kredytowym. Ponadto j eśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania (spłacie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2009

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

, obecnie art. 133 kro przewiduje, ze rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

przyjęcia faktury, sugerując się tym, ze nie posiadamy pisemnej umowy na wykonanie tych prac. Zaznaczam, że na fakturze została ujęta wysokość wpłaconej zaliczki. Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący ta Panią do zapłaty?

Zgodnie z art. 6471 § 4 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

cywilny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia). Do pozwu załącza się dokumenty, będące podstawą do stwierdzenia, że świadczenie zostało spełnione nienależnie (w tym przypadku będzie to odpis wyroku

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Koszty podziału i przeniesienia własności nieruchomości

. zł. Reasumując, łączny koszt podziału nieruchomości w opisanym stanie faktycznym wraz ze wszystkimi opłatami i podatkami może wynieść ok. 6,5 tys. zł. Jednakże kwota ta może w zależności od określonej nieruchomości oraz jej położenia, a także

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przed sądem

wszystkie koszty i nakłady na urządzenie i utrzymanie drogi w zakresie, w jakim uprawniony ze służebności nie ponosi ich bezpośrednio. Wynagrodzenie może także obejmować wyrównanie uszczerbku majątkowego, jaki właściciel nieruchomości obciążonej poniósł na

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009

Spłata zadłużenia egzekwowanego przez komornika bezpośrednio do rąk wierzyciela

bardziej że wraz ze spłatą sumy zadłużenia zmianie ulegać może kwota należności głównej, od której to kwoty naliczane są odsetki. Dłużnik może żądać pokwitowania także w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes prawny. Jedynie ograniczenie uprawienia

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Opłata sądowa w sprawie o rozwód

. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sam wniosek oraz wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej albo ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że obowiązek uiszczenia

Słowa kluczowe: koszty sądowe, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 156  |  157  |  158  |  159  |  160 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.