Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

ratunkowych), nie jest tożsame ze zbiegnięciem (czyli pojęciem ucieczki w zapytaniu). Decydujące o tym, czy oddalenie się będzie uznane za zbiegniecie, decydować będzie zamiar oraz okoliczności oddalenia się sprawcy. Zgodnie z art. 178 k.k. sąd

Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 marca 2008

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (dalej ustawa). Zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy, za zbiór danych uważa się każdy, posiadający strukturę zestaw danych o

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

. 58 § 1 zdanie drugie k.r.o. nie może iść tak daleko, aby stało się równoznaczne z jej pozbawieniem, nie ma ono bowiem charakteru penalnego, a o zakresie uprawnień oraz obowiązków drugiego z rodziców decyduje ocena sądu, które z rodziców, ze względu na

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

pytanie, czy komornik ma obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej konieczne byłoby zapoznanie się z całością dokumentacji oraz ze stanem faktycznym w tej sprawie. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Nie wskazanie składników nabytego spadku może skutkować naliczeniem podatku od spadków i darowizn

zatem pod uwagę opisany stan faktyczny, należy stwierdzić że stanowisko organów skarbowych jest zgodne ze stanem prawnym, gdyż do masy spadkowej po zmarłym wchodzą także nakłady inwestycyjne, które zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1983 roku o

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Wypowiedzenie umowy najmu w przypadku braku płatności czynszu

. Potwierdza to w swoim wyroku ze stycznia 2006r. sąd apelacyjny w Poznaniu, stojący na stanowisku, że „nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, jeśli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

. chłopskie umowy), co nie było wystarczające. Państwo nie mogło tolerować takie sytuacji, dlatego też w dniu 26 października 1971r. Sejm uchwalił ustawę o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27 poz. 250 ze zm.), która weszła w życie w dniu 4

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Pozorność jako wada oświadczenia woli

sprzedający?

Pozorność jako wada oświadczenia woli, została uregulowana w art. 83. § 1 k.c., zgodnie, z którym, nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Z powyższego wynika, ze pozorność umowy jest okolicznością

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

konkubentem, który odchodząc zabrał ze sobą samochód. Dzwoniłam do Banku z prośbą aby zabrali samochód, jednak nic się nie działo. Mówiłam gdzie auto stoi, kiedy i gdzie go można zabrać, jednak bez rezultatu. Po kliku miesiącach konkubent stwierdził, że został

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Skutki zbycia mieszkania wykupionego od gminy

nabyte (wykupione) od gminy w 2008 roku, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zmianami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o podatku

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008
« Poprzednia 1 … 154  |  155  |  156  |  157  |  158 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.