Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żądanie zwrotu pieniędzy przy rękojmi za wady

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Szkoda komunikacyjna wynikająca z oblodzonej drogi dojazdowej

stan techniczny obiektu budowlanego. Są nimi właściciel i zarządca obiektu budowlanego. Odpowiedzialność za stan obiektu nie jest powiązana z prawem własności, lecz ze stanem władania i zarządzania danym obiektem. W świetle przepisów ustawy o własności

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2008

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania byłego współmałżonka

Moja mama jest zameldowana od 1991 roku w mieszkaniu komunalnym. Zamieszkała tam ze swoim mężem i obydwoje są lokatorami tego mieszkania na takich samych prawach. Teraz są po rozwodzie, mieszkanie jest małe 33m2. Sąd nie podzielił tego mieszkania

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Oznaczenie firmy osoby fizycznej a zasady etyki zawodowej lekarza

ustawowych praw i wolności obywatelskich, gdyż zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej te mogą być ograniczone jedynie na podstawie ustawy. Trudno byłoby się zgodzić ze stwierdzeniem, że firma osoby fizycznej zgodna z prawem a niezgodna z

Słowa kluczowe: firma
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2008

Zaległy podatek od spadku

dniu lutym 2008 roku otrzymałem z urzędu skarbowego pismo ze zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nabycia spadku. Proszę o odpowiedz co do mojej sytuacji. Kiedy mija przedawnienie. W Urzędzie Skarbowym byłem i mam wypełnić PITSD

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

mojej pełnoletniej córce, chcącej usamodzielnić się, a mieszkającej ze mną. W czasie wręczania wypowiedzenia zostałem poinformowany przez Panią lokatorkę, która jest głównym najemcą, że wymeldowała się 3 lata temu z mego lokalu bez powiadomienia, celem

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Odsetki od podwyższonych alimentów

wyroku nie można mówić o tym, żeby dłużnik pozostawał w opóźnieniu ze spełnieniem objętego nim świadczenia, co jest stosownie do treści art. 481 § 1 k.c. ustawową przyczyną płatności odsetek. Skoro bowiem, orzeczenie to ma charakter prawo kształtujący, to

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Ustanowienie drogi koniecznej

ustanowienie służebności drogi koniecznej należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli urządzono takową, albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, jeżeli dla nieruchomości prowadzony jest zbiór dokumentów (art. 607 KPC), przy

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Wykup mieszkania komunalnego przez najemcę

możliwy jego wykup z pierwszeństwem. W zakresie przewlekłości samego postępowania administracyjnego związanego z wykupem, może Pan wystąpić ze skargą administracyjna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na przewlekłość postępowania

Słowa kluczowe: najem lokalu, wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

, bo firma mówi, że nie przekazuje praw autorskich swoim klientom, czyli mojemu koledze. Teraz agencja reklamowa żąda ode mnie, czyli od autora 30.000 zł odszkodowania, za to że wziąłem pewne elementy ze starej strony internetowej do nowej. Myślałem, że

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008
« Poprzednia 1 … 153  |  154  |  155  |  156  |  157 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.