Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Wniesiony akt oskarżenia zgodnie z art. 55 § 2 kpk zawiera przymus adwokacki, co wynika ze stwierdzenia, że powinien być sporządzony przez adwokata. Ustawodawca ustanawiając przymus

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Wezwanie do zapłaty a ciężar dowodu

uprawnień do korzystania z nich albo przebywanie w strefie biletowej bez ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania ze zniżki. Legitymację szkolną mam zawsze przy sobie. Co dziwne, kilka dni temu również jakiś kontroler ponoć mnie spisał. Przecież mam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lipca 2007

Nabycie spadku przez jednego spadkobiercę i odrzucenie przez pozostałych

odrzuceniu spadku. Reasumując każdy ze spadkobierców a także osoby, które dziedziczyły by po nich (wnuki, małżonek spadkobiercy) musieli by odrzucić spadek, tak aby nie było osób które mogłyby po nich dziedziczyć, natomiast osoba, która spadek ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej po jej śmierci

Czy mogę wykorzystać wizerunek, zdjęcie Einsteina do reklamy adresu internetowego? Strona w swojej nazwie posiada zwrot „inteligentne”, które poprzez skojarzenie ze zdjęciem fizyka wzmocniłoby zainteresowanie jej zawartości.

Wizerunek

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Plagiat jest przestępstwem

można udowodnić i czy cos za to grozi. Zdaje sobie sprawę, ze nie jest to w pełni zgodne z prawem. Proszę o ocenę stopnia ryzyka, oraz podobne sprawy z autopsji o ile zaistniały.

Po pierwsze osoby przysyłające Panu materiały, które niewątpliwie

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

ZUS nie zawsze ma 10 lat na dochodzenie swoich należności od płatników składek

. Powstaje zatem problem stosowania przepisów prawnych w czasie. Sama ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 16 stwierdza, ze zwrotu od Zakładu składek za 1999 r. nienależnie opłaconych w

Słowa kluczowe: przedawnienie, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Kupno mieszkania w Polsce a zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Umorzenie egzekucji nie powoduje braku obowiązku zapłaty długu

będzie mógł się bronić przed zapłatą. Upływ okresu przedawnienia powoduje, ze dłużnik będzie mógł się powołać na zarzut przedawnienia i uchylić się od spełnienia zobowiązania. Niestety w przypadku gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, okres

Słowa kluczowe: egzekucja, umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Piwnica nie jest przynależnoscią nieruchomości

czynienia z błędnym ale usprawiedliwionym przekonaniem jakiejś osoby, że przysługuje jej określone prawo podmiotowe, np. zawarła umowę sprzedaży ale z osobą nieuprawnioną, o czym jednak nie wie) lub 30 lat jeżeli jest w złej wierze (ze złą wiarą mamy do

Słowa kluczowe: nieruchomość, przynależność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2007

Brak informowania udziałowca o działalności spółki

połowa kapitału spółki. Uchwały ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników, o których mowa powyżej podlegają zgłoszeniu do KRS, jak również ogłoszeniu w MSiG, dlatego też może Pan przeglądać je w sądzie rejestrowym, podobnie jak wszelkie inne dokumenty

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 152  |  153  |  154  |  155  |  156 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.