Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność przesyłu może zostać zasiedzona przez przeedsiębiorstwo przesyłowe

wypłaconego odszkodowania, a najlepiej uzyskać jakieś dokumenty z tym związane, które mogą później stanowić dowód w ewentualnej sprawie sądowej. Zakładając jednak, że w opisanym stanie faktycznym nie doszło do żadnego uregulowania kwestii związanych ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

jeżeli jest w złej wierze (ze złą wiarą mamy do czynienia wtedy gdy ktoś wie albo nie wie, choć powinien wiedzieć, że jakieś prawo mu nie przysługuje). Z opisu wynika, iż odpowiednie okresy do uzyskania zasiedzenia mogą zachodzić, choć w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Materiał prasowy, który może naruszyć dobra osobiste, winien być sprostowany

W jednej z gazet lokalnych oraz na stronie internetowej tej gazety ukazała się publikacja, ze zdjęciem, która opisuje branżę solariów, szczątkowo beż żadnej fachowej wiedzy. Materiał jest nastawiony negatywnie. Zamieszczone obok artykułu zdjęcie

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 stycznia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

pokryć zachowek za ta nieruchomość? Czy może podważać ważność tego prawa do zachowku, przez to, że była to umowa fikcyjna, mająca na celu zagwarantowanie prawa do zamieszkiwania? Sprawa jest juz w sądzie ale czy ewentualnie można zawrzeć ugodę? Czy ze

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

W grudniu była kontrola z zakładu energetycznego, okazało się, ze był nielegalny pobór prądu. Został sporządzony przez pracownika protokół, który ja podpisałam. Następnie została naliczona kara obciążająca mnie. Mieszkanie w którym była

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Z powyższego brzemienia przepisu wynika jednoznacznie, że bank jako wierzyciel musi wyrazić zgodę na przejęcie długu. Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

II UZP 5/08 stwierdził, że dziesięcioletni okres przedawnienia, przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

Rok temu wyszłam za mąż po 5 latach narzeczeństwa. Niestety już pół roku po ślubie mój mąż spotkał się z koleżanką i od tego czasu wszystko się zmieniło. Od dłuższego czasu mąż już ze mną nie mieszka, jak twierdzi nic już nas nie łączy. Praktycznie

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012
« Poprzednia 1 … 149  |  150  |  151  |  152  |  153 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.