Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kto wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia

koszty danej części i koszty montażu, czy muszę sprawę oddać do sądu by odzyskać poniesione koszty? Jakie jeszcze koszty musze ponieść? Przez brak ogrzewania przez ten okres córka się rozchorowała czy mogę obciążyć go lekarstwami? Jakie mam szanse ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2008

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

podpisanie aktu notarialnego z przeniesieniem własności odbędzie się gdzieś pod koniec 2009 roku. Ponieważ środki ze sprzedaży mieszkania wykupionego musze przeznaczyć w ciągu 12 miesięcy od podpisania aktu sprzedaży, wynika więc z tego, iż mieszkanie mogę

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008

Mieszkanie nabyte ze środków pochodzących z darowizny stanowi majątek odrębny małżonka

, czy też otrzyma Pani środki na zakup tego mieszkania. Ważne jest w tym drugim przypadku, aby sporządzając akt notarialny notariusz do tego aktu wpisał, że nabywa Pani to mieszkanie ze środków stanowiących pani majątek odrębny i że mieszkanie to Pani

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Zgoda na odbywanie nauki nie jest tożsama ze skierowaniem na studia

przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie się i złożenie egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego oraz na naukę własną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 października 2008

Aby nie utracić bonifikaty otrzymanej przy wykupie środki ze sprzedaży należy przeznaczyć na zakup mieszkania

Wykupiłem mieszkanie od gminy w sierpniu 2007 roku, z bonifikatą (w dokumentach jest informacja, że nie mogę sprzedać mieszkania przez 5 lat bo utracę daną mi bonifikatę), ale gdzieś przemknęła mi informacja, ze weszła nowelizacja ustawy i w chwili

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

Czy można użyć w treści np. ogłoszenia prasowego nazwy instytucji (w tym przypadku Starostwa Powiatowego) bez wyraźnej celowej zgody tejże instytucji? Nasze stowarzyszenie od pewnego czasu prowadzi rozmowy ze starostwem powiatowym odnośnie remontu

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Zmiana umowy spółki w związku ze zmianą PKD2007 nie jest wymagana

Koszt wniesienia do KRS zmiany umowy spółki. W związku ze zmianami w PKD (z PKD2004 na PKD2007) istnieje konieczność dokonania zmiany umowy, gdyż w aktualnej umowie są wymienione pozycje zgodnie PKD 2004. Czy takiej zmiany można dokonać przy

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

winy gospodarczych zobowiązań, które wynikają ze stosunku małżeńskiego (§ 1381 BGB). Zawinienie rozwodu nie ma wpływu na powyższe. Jeśli małżonkowie zdecydowali o wspólnocie dóbr, wówczas muszą podzielić swój cały majątek. Jeżeli zapadanie wyrok

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

(logo, receptury, kontrahenci), które przejął jeden ze spadkobierców i do tej pory z nich korzysta (6 lat, spadek nie został jeszcze podzielony). Na powyższe wartości nie ma patentów ani zastrzeżeń. Na podstawie jakich przepisów prawa ja mogę się domagać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.