Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo są trwale niezdolni do pracy. W tym sensie można uznać, że

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Prawa twórcy do utworu - fotografii

Realizując zlecenia przy organizacji określonych imprez, robię zdjęcia przed rozpoczęciem imprezy. Na naszych zdjęciach nie są widoczne żadne osoby a jedynie efekty naszej pracy. Takie zdjęcia umieszczamy w naszym portfolio, dzięki któremu

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Wysokość wynagrodzenia adwokata określa umowa z klientem

niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Reasumując, w przedmiotowej sprawie działała Pani przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2011

Koszty zarządu przymusowego

funduszów. Wysokość wynagrodzenia sąd określi odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. Roszczeń o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wydatków nie można dochodzić powództwem. Zarządca traci

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2011

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

Pewna klientka umieściła moje imię i nazwisko, a także miejscowość, w której mieszkam na forum internetowym, dodając nieprzychylny komentarz odnośnie wykonywanej przeze mnie pracy. Wpisała to na wielu forach, w tym na forum mojej miejscowości . Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Uzupełnienie zachowku w razie dokonania darowizny przez spadkodawcę

czy uprawniony do zachowku jest nieletni lub trwale niezdolny do pracy, albowiem w takim przypadku przysługujący mu zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2013

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

dłużnika, ale świadczenia takie mają pierwszeństwo w zaspokojeniu. Ponadto zgodnie z art. 87 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 § 3 ust. 1 Kp (Kodeksu pracy), z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Podział majątku wspólnego małżonków w razie wyjazdu współmałżonka za granicę

zagrożenia ze strony ex-żony w w/w sprawie?

Sprawa zameldowania w mieszkaniu jest sprawą administracyjną i nie ma znaczenia w zakresie prawa własności. Co do podziału majątku to oczywiście najbardziej korzystna sprawa jest wówczas gdy oboje byli

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2006

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku. Wysokość poszczególnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Zasiedzenie nieruchomości

odpowiedniego udziału w części nieruchomości (każdy po 1/3). Drugi sposób to wspomniane przez Pana stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, z pewnymi jednak zastrzeżeniami. Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2007
« Poprzednia 1 … 147  |  148  |  149  |  150  |  151 … 170 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.