Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

, należności alimentacyjne, należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

rada rodziców nie podlega żadnej władzy kierownika placówki, gdyż jest organem całkowicie niezależnym działającym na podstawie uchwalonego przez siebie trybu pracy. Złożony wniosek przez radę rodziców o utworzenie rady szkoły nie podlega żadnemu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, w innych zaś wypadkach – połowa) odpowiednie wartości spadku jaki by mu przypadały przy dziedziczeniu ustawowym. W

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Powództwo o podwyższenie alimentów jest dopuszczalne gdy zwiększają się potrzeby dziecka

wysokości orzeczonych alimentów w przypadku gdy poprawiła się sytuacja majątkowa zobowiązanego np. z uzyskuje wyższe wynagrodzenie z tytułu pracy, niż w chwili orzekania, albo pozyskał dodatkowe źródło dochodów, otrzymał spadek itp. lub gdy zwiększyły się

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2008

Sama zmiana stosunków nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

ponadto nie znajduje się w niedostatku. Jak w wyroku z dnia 24 marca 2000 roku, stwierdził Sąd Najwyższy (sygn. akt I CKN 1538/99), dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009

Roszczenie o zachowek przysługuje także żonie nie mającej obywatelstwa polskiego

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Jeżeli uprawniony do zachowku (zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy na mocy dziedziczenia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2009

Do zachowku doliczone są także darowizny dokonane na rzecz innych osób

do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

(p.p.m.), określa prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Zgodnie z art. 18 p.p.m. dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo ojczyste

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010
« Poprzednia 1 … 146  |  147  |  148  |  149  |  150 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.