Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zarządzanie majątkiem osoby pozostającej pod opieką

pod opieką. Należy wskazać, że uwzględnienie wniosku przez Sąd opiekuńczy niosło by ryzyko związane ze zmniejszeniem substancji majątku osoby pozostającej pod opieką, albowiem nadzór Sadu opiekuńczego w tym zakresie byłby osłabiony, a ponadto nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Umorzenie postępowania nie uniemożliwia ponowne złożenie pozwu

wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwu co skutkuje tym, że wydanie wyroku stało się zbędne. W myśl art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 lutego 2013

Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła Reasumując, może Pan skorzystać ze zwolnienia określanego w przepisach

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 15 września 2013

Skierowanie osoby do domu opieki przez szpital psychiatryczny

orzeczenia przez sąd zapewnienie realizacji takiego postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej tej osoby, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że wyboru oraz umieszczenie takiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Odpowiedzialność za fałszywe dowody

błędnie i teraz dostałem nowe pismo ze Straży miejskiej, że podpadam pod artykuł 235 k.k. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Z podanego opisu stanu faktycznego nie wynika, czy na zdjęciu jest możliwe rozróżnienie kierującego i czy też zdjęcie nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

egzekucji sposobu prowadzenia egzekucji. Oznacza to w praktyce, że z uwagi na doniosłość prawną roszczeń alimentacyjnych komornik jest zobowiązany do prowadzenie egzekucji ze wszystkich składników majątku dłużnika, a zatem również z ruchomości czyli

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

wydanego wyroku każda ze stron będzie mogła wnieść apelację do sądu II instancji, a dopiero po uprawomocnieniu się wyroku (wydanego w I lub II instancji), jeżeli zostanie zasądzone na rzecz powoda roszczenie będzie Pan musiał dokonać natychmiastowej spłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2014

Właściwość organów podatkowych

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) według miejsca zamieszkania podatnika. Jednakże miejsce zameldowania nie jest jednoznaczne z miejscem zamieszkania podatnika. Fakt zameldowania stwarza jedynie domniemanie prawne wzruszalne, że określona

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Szkoda majątkowa naprawiona w postępowaniu karnym wchodzi w skład masy spadkowej

. dziedziczenie nie obejmuje praw i obowiązków wynikających ze stosunków innych, niż cywilnoprawne. Spadek nie obejmuje również obowiązków, jak również praw istniejących na przykład na płaszczyźnie prawa karnego, czy też prawa wykroczeń. Jednakże nie wszystkie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Nieruchomość sprzedana bez zachowania formy aktu notarialnego może być nabyta w drodze zasiedzenia

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Ponieważ nie pozostawił testamentu, przypadło mi zadanie zgromadzenia informacji o majątku, jaki pozostawił. Jednym ze składników majątku jest działka, zakupiona w 1982 roku. Niestety dopiero po jego śmierci okazało

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 144  |  145  |  146  |  147  |  148 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.