Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneprzychód+ze+stosunku+pracy
Przychody ze stosunku pracy -

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Wyszukiwana fraza:

przychód+ze+stosunku+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1692 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

Mieszkałem z żona i 13 letnim synem w domu u teściów. Kilka miesięcy temu zostałem wyrzucony z domu, dostałem nam na to 3 dni, Swoja decyzje uzasadniła że całokształt mojej osoby jej nie pasuje. Zagroziła, że jeżeli się nie wyprowadzę to razem ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. W takim przypadku

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Moc dowodowa dokumentu prywatnego

faktu tego wywodzi skutki prawne. Tym samym jeżeli w toku postępowania sądowego ma być udowodniony fakt (np. zawarcia umowy pożyczki), to należy na tą okoliczność przywołać określone dowody. Z przepisu art. 217 § 1 k.p.c. wynika, ze strona może aż do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2012

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

przewidziały, że pożyczka będzie oprocentowana, w takim przypadku odsetki od tej pożyczki nie są należne. Pożyczkodawca może jedynie żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie. W myśl art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

studia ma obowiązek zwrotu legitymacji studenckiej?

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), odrębnie regulują prawa przysługujące osobie kończącej studia I stopnia oraz studia II stopnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie chroni małżonka przed wierzycielami współmałżonka

, poz. 59 ze zm.), nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności przez sąd przeciwko drugiemu małżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności odpowiednio do majątku objętego wspólnością majątkową lub do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Sąd tylko wyjątkowo może odstąpić od przesłuchania świadka na rozprawie

. jeśli tak to co powinnam zrobić?

Jedną z podstawowych zasad prawa procesowego jest zasada bezpośredniości, która wyraża się tym, że sąd na rozprawie powinien bezpośrednio zapoznać się ze wszystkimi dowodami w sprawie. Oznacza to, że sąd zobowiązany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 października 2012

Wydanie wyroku przez sąd rejonowy w sprawie zastrzeżonej do właściwości sądu okręgowego powoduje nieważność postępowania

się tutaj z tym, że naruszenie właściwości rzeczowej sądu okręgowego godzi w racje ustanowienia właściwości sądu wyższego rzędu jako sądu pierwszej instancji ze względu na szczególną ochronę praw prywatnych, tj. praw niemajątkowych i rodzinnych, w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

właścicielu lokalu mieszkalnego a na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego (czyli eksmisji na bruk) jedynie wobec: 1) kobiety w ciąży

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Zapłata alimentów do rąk własnych uprawnionego

Płacę alimenty na córkę pełnoletnią. Nie mam kontaktu z córką. Córka studiuje, wiem, ze może sobie dorobić. Ojciec dziecka, na sprawach sadowych przedstawia fałszywe rachunki, sąd nie reaguje na to. Płace alimenty na konto ojca, bo tak chciała córka

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 143  |  144  |  145  |  146  |  147 … 170 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.